Har gjort dopbeslag verdt 29 millioner

Politiet i Øvre Eiker har gjort beslag av dopingmidler verdt 29 millioner kroner. Politiet har pågrepet en rekke personer i saken.

dopingbeslag

FLERE MILLIONER: Politiet har gjort beslag på dopingmidler til en antatt verdi på 29 millioner kroner.

Foto: Politiet

Det var i desember 2015 at politiet i Søndre Buskerud avdekket et av de største enkeltbeslag av dopingmidler gjort her til lands. Dette ble offentliggjort i en pressemelding fra politiet i kveld. I lokalene i Øvre Eiker ble det gjort beslag av dopingmidler som man antar har en salgsverdi på nærmere 29 millioner kroner.

Som følge av beslaget i desember ble det iverksatt etterforsking av et nettverk som sto for distribusjon og salg av store mengder dopingmidler over hele landet.

Preparatene er distribuert via nettsteder hvor kjøper har bestilt preparater og gjort avtale om pris. Med beslaget som ble gjort og gjennom etterforskingen har politiet fått tilgang til kundelister som inneholder mange hundre personer.

Flere lokale siktet i saken

Politiet har pågrepet en rekke personer i saken. Både selgere, underselgere, lagermenn og transportører. Det er gjennomført ransakinger på flere adresser, og også treningssentre hvor man mistenker at bruk av dopingmidler skjer har vært undersøkt.

Et stort antall personer er siktet i saken lokalt, men også i andre politidistrikter. Tre personer som har vært varetektsfengslet i Søndre Buskerud er nå løslatt.

– Etterforskningen i Øvre Eiker er i hovedsak ferdig etterforsket, sier Stig Rønneberg, lensmann i Øvre Eiker til NRK.

Stig Rønneberg

FOREBYGGENDE: Ifølge lensmann i Øvre Eiker, Stig Rønneberg, har oppklaring av en sånn sak har forebyggende effekt.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Organisert liga

Det store enkeltbeslaget i desember har avdekket en organisert liga som har stått for omfattende distribusjon av dopingmidler via nettet. På kundelistene er det personer som i utgangspunktet ønsker å bruke preparatene for å bygge kropp.

– Dette er ulovlige midler som kan gi alvorlige skader. Det er stor fare knyttet til bruk. Vi syntes det er alvorlig at distribusjonene har vært så omfattende, sier lensmann i Øvre Eiker, Stig Rønneberg.

Han mener oppklaring av saken viser at politiet tar dopingproblematikken på alvor.

– Den største betydningen er at man faktisk kan bli tatt. Vi mener å se en sammenheng me doping, voldsproblematikk og psykiatri. Også i forhold til å kunne følge opp kundelister har også dette en forebyggende effekt, sier han.

Politifolk etterforskes

Med beslaget som ble gjort i desember har politiet stanset en stor del av omsettingen av ulovlige midler her til lands.Flere av de mest sentrale personene knyttet til denne kriminaliteten er siktet.

– Vi har jobbet grundig med denne saken siden før jul, og begynner nå å få en god oversikt over volumet og nettverket. Kundelistene har avdekket et bredt spekter av brukere. Fra unge mennesker til godt voksne, og personer fra alle samfunnslag. Det er også opprettet straffesaker knyttet til kjøp av dopingmidler på fire personer som er ansatt i politiet, de vil bli etterforsket på lik linje med de andre sakene, sier lensmannen.