Hopp til innhold

Har gjennomgått 39 fredede bygg

Østfold fylkeskommune og Riksantikvaren har gått gjennom alle fredningene i fylket fra perioden 1923-1979.

Gamle Svinesund tollsted

TOLL OG POST. Gamle Svinesund i Halden hadde funksjon som fergested, posthus og tollsted i perioden 1658–1879.

Foto: Rainer Prang / NRK

I 2006 startet Riksantikvaren det landsdekkende prosjektet Fredningsgjennomgangen.

Ved prosjektets slutt i 2013 skal hvert fylke ha gjennomgått alle fredningsvedtak
som ble foretatt i perioden 1923-1979 og ha presisert omfanget av, formålet
med og innholdet i fredningene.

Fredningsgjennomgangen i Østfold omfatter omlag 39 bygninger fordelt på 25 anlegg.

Til sammenligning omfatter prosjektet på landsbasis omlag 1900 bygninger fordelt på 920 anlegg.

Se listen over anlegg i Østfold her

Riksantikvar Jørn Holme

TAKKER FYLKESKOMMUNEN. – Østfold har en spennende historie som gjenspeiles i en like spennende bygningsarv. Jeg vil takke fylkeskommunen for et godt samarbeid om gjennomgangen av de eldste fredningene, sier riksantikvar Jørn Holme.

Foto: Nadir Alam / NRK

Fredet flest på 1920-tallet

I arbeidet med fredningsgjennomgangen har Østfold fylkeskommune gjort befaringer og registreringer av de fredete bygningene, som er spredd over hele fylket.

Den oppdaterte registreringen av bygningene og den gode dialogen med eierne vil danne et godt grunnlag for det videre samarbeidet om de fredede anleggene mellom eier, fylkeskommune og Riksantikvaren.

De fleste fredningene i Østfold kom på 1920-tallet, etter at bygningsfredningsloven av 1920 trådte i kraft.

Fylkets eldste fredete bygning er fra 1540-tallet, men flertallet av de fredete bygningene er oppført fra siste halvdel av 1700-tallet og frem til 1830-årene.

Riksantikvar Jørn Holme er godt fornøyd med fylkeskommunens jobb i forbindelse med prosjektet.

- Jeg vil takke fylkeskommunen for et godt samarbeid om gjennomgangen av de eldste fredningene, sier riksantikvar Jørn Holme på egne hjemmesider.

Kongsten fort i Fredrikstad

KONGSTEN FORT. Umiddelbart etter at generalmajor Jean Caspar de Cicignon var blitt guvernør i Fredrikstad, begynte han i 1677 å anlegge provisoriske verker på Galgeberg et østenfor byen. Kongsten fort (bildet) er et viktig eksempel på forsvarsverk oppført på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet samt festningsbyggingens historie i Norge.

Foto: Pål Andersen / NRK

Fredninger i Østfold

Mange av de tidlige fredningene var hovedbygninger i borgerskapets bygårder eller herregårder.

Det er også flere eksempler på fredete bygninger fra tradisjonelt gårdsbruk. På Lund i Marker kommune ble både hovedbygning og stabbur fredet som eksempler på fylkets bygningstradisjon rundt år 1800.

Østfold var tidlig et viktig industrifylke, med bygninger fra blant annet sagbruk og jernverk.

Blant de fredete bygningene tilknyttet industrien finner vi Konventionsgården i Moss kommune, hovedbygningen på Moss jernverk fra siste halvdel av 1700-tallet.

Festningene

Som grensefylke har Østfold alltid hatt strategisk betydning og fylket har flere historiske forsvarsanlegg med tilhørende bebyggelse.

Østfold har en fremtredende rolle i byggingen av historiske forsvarsverk.

Fredriksten festning i Halden og Fredrikstad festning er de to største anleggene.

Kongsten fort i Fredrikstad ble fredet i 1941. Fortet er et detasjert (frittstående) verk til Fredrikstad festning, og har alle de klassiske elementene fra et 1600-talls forsvarsverk.

Fredningen omfatter bygninger som kommandantbolig vaktbygning, brønnhus og festningsmurene med bastioner, kurtiner, hornverk, redanger og kasematter.