Har funnet giftige stoffer i småbarnsprodukter

Flere produkter for småbarn som er testet av Miljødirektoratet inneholder ulovlige mengder helse- og miljøfarlige stoffer. Direktoratet sier næringslivet må ta ansvar.

Segr Bozz (Rudo)
Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har testet 78 ulike produkter til småbarn fra forskjellige butikker. De fant at syv av produktene inneholdt mye større andeler enn det som er tillatt av flere helse- og miljøfarlige stoffer.

Line Telje Høydal

Line Telje Høydal, sjefingeniør hos Miljødirektoratet.

Foto: John Petter Reinertsen/Miljødirektoratet

– Dette er alvorlige funn og vi er bekymret. Når vi gjør kontroller finner vi ofte ulovlige produkter, sier sjefingeniør Line Telje Høydal i Miljødirektoratet.

Direktoratet mener norsk næringsliv ikke gjør nok for å kontrollere sine egne produkter.

– Vi er ikke tilfreds med det arbeidet som gjøres. Næringslivet må ta et mye større ansvar og gjøre flere stikkprøvekontroller, sier Høydal.

I flere tilfeller har verdiene for stoffene direktoratet testet vært langt over det tillatte.

Et antiskli-materiale på undersiden av en barnevognpose inneholdt 90 ganger mer enn tillatt mengde av DEHP, et stoff som kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader.

– Kan alltid bli bedre

Varene som er testet ble kjøpt hos Biltema, Barnas hus, Babyshop og Barnevognhuset Rudo. Butikkene har fått pålegg fra Miljødirektoratet om å umiddelbart stanse salg av produktene i sine butikker.

Vivian Sivertsen

Vivian Sivertsen, kjedesjef i Babyshop Norge.

Foto: Privat

– Vi tar denne typen henvendelser svært alvorlig. Alle produktene ble fjernet fra våre butikker umiddelbart, forteller Vivian Sivertsen, sjef for Babyshop Norge.

Hun erkjenner at de ikke har gjort nok for å sikre produktene sine i dette tilfellet.

– Jeg tror at vi alltid kan bli bedre. Vi har hatt et kraftig fokus på dette etter møter med Miljødirektoratet og gjennomgår nå alle våre rutiner, sier Sivertsen.

Miljødirektoratet peker på mange ledd mellom produsent og selger som en utfordring for god kontroll med varene. Det er Babyshop-sjefen enig i.

Dyre tester

For mindre bedrifter kan det være økonomisk utfordrende å skulle gjennomføre stadige stikkprøver. Analyser hos spesialiserte laboratorier kan koste flere hundre tusen kroner.

– Vi kan ikke gjennomføre mange egne tester av produktene. Det blir for dyrt, så vi er nødt til å ha tillit til at produsentene våre forholder seg til loven. Vi gjør det vi kan, men glipper kan dessverre skje, sier Trond Bjertnes fra Barnevognhuset Rudo.

I butikken hans fant Miljødirektoratet fire varer der deler av produktet oversteg tillatte mengder DEHP.

– Det er veldig beklagelig og vi stoppet salget av de produktene umiddelbart. Hvis noen kunder ønsker å få fjernet de delene av produktet sitt som inneholder ulovlige stoffer, kan de få dette gjort i våre butikker, forteller Bjertnes.

Høydal i Miljødirektoratet erkjenner også at man trolig ikke kan sikre seg helt mot denne typen funn.

– Sannsynligvis ikke, men man kan sikre seg mye bedre enn det gjøres i dag. Gjør man stikkprøver jevnlig, følger nøye med og stiller tydelige krav, er sannsynligheten mye lavere for å få inn ulovlige produkter.