Vil ha minnesstedet flyttet

Aftenpostens kunstkritiker Kjetil Røed har endret syn og mener menneskelige hensyn er viktigere enn kunsten i diskusjonen om hvorvidt 22. juli-minnesmerket på Sørbråten bør etableres et annet sted.

Vinnerutkastet til minnested på Sørbråten

Det er dette kunstverket det er blitt mye debatt omkring. Mange av de etterlatte og lokalbefolkningen ønsker ikke å ha kunstverket på Sørbråten.

Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

– Hvis dette minnestedet skal være et godt minnested, kan det ikke ligge på Sørbråten, sier Kjetil Røde til Klassekampen.

Lever med sterke minner

Minnesmerket har vakt sterke reaksjoner blant lokalbefolkningen. Mange av dem kan se rett ut til Utøya. Mange av dem har noen sterke minner fra de dramatiske timene 22. juli 2011.

En del av lokalbefolkningen reiste ut i båt for å redde ungdommer som hadde lagt ut på svøm vekk fra Utøya. Andre var med og redde ungdommer som kom i land på Utstranda. Fortsatt er det flere av beboerne som sliter med minnene.

– Hensynet til etterlatte og berørte er viktigere

Kjetil Røed mener at hensynet til de etterlatte og berørte etter terrorhandlingen er viktige enn det kunstneriske. Han mener fortsatt at kunstverket som den svenske kunstneren Jonas Dahlberg står bak, er et sterkt kunstverk.

– Men det må være forholdet til de etterlatte og berørte som bør være utgangspunktet når man skal bestemme plasseringen av minnestedet, sier Røed.

– Jeg er nok ikke den eneste som har endret syn på kunstverket etter å ha sett alle reaksjonene som er kommet fra pårørende og lokalbefolkning, sier han.

Venter i spenning

Da planene om minnesmerket på Sørbråten ble presentert i fjor, ble det høylytte protester fra både de etterlatte og naboer i området. Beboerne mente de ikke kunne gå videre i livet hvis de hver dag skulle se minnesmerket og minnes Utøya-terroren.

I april i år kom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress med en rapport som fastslo at et minnested på Sørbråten kunne redusere lokalbefolkningens livskvalitet. Minnesmerket var ment å stå ferdig til 22. juli i år. Men saken er nå utsatt til 2016.

Utstranda velforening har nå samlet inn penger hvis de mener de må gå til rettssak mot Staten. Det er avhengig av hva Regjeringen bestemmer seg for. Nå venter naboene i spenning på de bestemmer seg for.

– Må se det i et samfunnsperspektiv

Kunstprofessor Siri Meyer er helt uenig med Kjetil Røed i hans syn på kunstverket. Hun mener at vi må se på det i et samfunnsperspektiv.

– Måten vi tar vare på minnet om Utøya, er viktig for å forstå det samfunnet vi lever i. Man skal kunne kjempe for å få den beste utformingen av kunstverket, men det er utilbørlig å gå rettens vei fordi kunstverket forstyrrer utsikten, mener Meyer.

Hun mener også at kunstverket utvilsom bør være der de grusomme handlingene fant sted.

– Vi må også tenke på at minnestedet vil bli besøkt av mennesker som ikke har et like nært forhold til det som skjedde som det vi har, sier Meyer.

Jonas Dahlberg Sørbråten

Det er den svenske kunstneren Jonas Dahlberg som står bak kunstverket.

Foto: KORO