Hopp til innhold

Har DLD-penger til overs

Foreningen Digitalt Personvern har fått en uventet utfordring etter at EU-domstolen i går erklærte datalagringsdirektivet for ugyldig.

Georg Apenes.

Styremedlem Georg Apenes i Digitalt Personvern.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Motstanderne mot datalagringsdirektivet har samlet inn 800.000 kroner som skulle gå til å prøve direktivet for retten.

Etter at EU-domstolen erklærer datalagringsdirektivet for ugyldig, blir det neppe nødvendig, og pengene må brukes på annen måte, sier styremedlem Georg Apenes.

– Nå vil jeg tro at vi i fremtiden vil havne i situasjoner hvor det å prøve et stortingsvedtaks personverninnhold vis-à-vis nye lover og regler kan være en aktuell problemstilling, sier han.

Kan gi pengene til andre

Den tidligere direktøren i Datatilsynet mener det kan komme godt med å spare pengene til neste gang nye regler setter personvernet på prøve.

Foreningen Digitalt Personvern kan også vurdere å støtte andre som driver med lignende arbeid.

– Det er interesseorganisasjoner som sloss for menneskerettigheter, som man selvfølgelig kunne tenke seg å stille dette til disposisjon for.

Digitalt Personvern ble stiftet våren for tre år siden som en protest mot at Stortinget vedtok å innføre EUs datalagringsdirektiv, og altså lagre folks telefon- og e-posttrafikk i minst seks måneder.

Nå som direktivet er kjent ugyldig av EU-domstolen, og noen norsk rettssak ikke trengs, blir det opp til foreningens styre å avgjøre hvordan de innsamlede midlene skal brukes i stedet.