Har beslaglagt syv lastebiler og 10 mill. fra transportselskap

Det norsk-litauiske transportselskapet Vlantana Norge AS er under politietterforskning for å ha betalt sjåførene for lite penger og for å ha jukset med papirer.

Beslaglagte vogntog Vlantana

Syv vogntog fra selskapet Vlantana står bak et gjerde i Råde.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Vi mistenker at selskapet har betalt de ansatte mindre lønn enn tariffavtalene man er pliktig å følge, sier politiadvokat Christian Eckhoff til NRK.

Tirsdag ble det kjent at Statens vegvesen for første gang har inndratt løyver til et transportselskap på bakgrunn av det de kaller vandel. Det gjelder i alt 85 løyver, og kommer etter det som skal være alvorlige brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene og manglende utbetaling av lønn til de ansatte.

Nå har politiet ransaket lokalene til selskapet. Samtidig er bankkonti med omkring 10 millioner kroner beslaglagt. Bak et gjerde i Råde i Østfold står det nå syv vogntog som er eid av selskapet. Disse har politiet tatt beslag i for å sikre verdier etter en eventuell straffesak.

Legger ned driften

Selv om det er tatt store beslag, er det imidlertid tvilsomt om det dekker alt.

– Vi har prøvd å ta tak i det som finnes. Men hvis man tenker på summen man kan bli idømt, så vil ikke dette være nok, sier Eckhoff.

NRK har torsdag forsøkt å få tak i representanter for Vlantana Norge AS, men ikke lyktes. Fredag opplyste selskapets advokat at beslaget av lastebilene og kontoene vil bli rettslig prøvet.

Tidligere denne uka sendte selskapet ut pressemelding der de opplyste at de mener de oppfyller alle krav til fortsatt drift, men at de likevel legger ned virksomheten i Norge fra 1. mars fordi de har mistet viktige kontrakter.

«Etter å ha vurdert alle utfordringer som selskapet har møtt i den senere tid, har generalforsamlingen i Vlantana Norge AS dessverre sett seg nødt til å fatte beslutning om å iverksette en styrt avvikling av selskapet,» heter det i kunngjøringen.

Mistenker forfalsking

Christian Eckhoff, politiadvokat

Syv vogntog og ti millioner kroner er neppe nok til å dekke alt som selskapet skylder, mener politiadvokat Christian Eckhoff.

Foto: Christophe Pouchoulin / NRK

Ifølge Eckhoff startet saken å rulle da Arbeidstilsynet og Statens vegvesen sammen så på dataene for kjøre- og hviletid. Informasjonen de to instansene satt med stemte ikke overens med hverandre. Eckhoff skryter av arbeidet Statens vegvesen og Arbeidstilsynet har gjort for å koble sammen informasjonen.

Politiet er nå i gang med å gjennomgå dokumentasjonen de har fått tak i etter ransakelsen, men de opplyser at det er ting som tyder på at selskapet har operert med falske dokumenter.

– Man har blant annet sendt inn betydelig mengder informasjon til Arbeidstilsynet, men det har ikke vært i tråd med informasjonen som har kommet til Statens vegvesen. Begge deler kan ikke være sant, sier Eckhoff.