Hopp til innhold

Har avdekket to kriminelle nettverk

Nettverkene driver ifølge a-krimsenteret med blant annet skatteunndragelse, ulovlig arbeidsinnvandring og har tendenser mot sosial dumping og menneskehandel.

Kontroll arbeidslivskriminalitet

I fjor hadde a-krimsenteret 494 løpende utebesøk. De sikret også 18,2 millioner kroner i skyldte skatter og avgifter.

Foto: Skattedirektoratet

– Her snakker vi om godt organiserte nettverk som systematisk bryter regelverket, sier koordinator Helle Hartz Hagen ved a-krimsenteret i Tønsberg.

Talsperson Helle Hartz Hagen i A-krimsenteret i Tønsberg

Helle Hartz Hagen sier de nå ser tydelige resultater av innsatsen a-krimsenteret legger ned.

Foto: Robert Hansen / NRK

De har avdekket to kriminelle nettverk i Telemark, Buskerud og Vestfold. Nettverkene består av flere selskaper som samarbeider om kriminaliteten på tvers av fylkesgrenser og bransjer. Senteret har også identifisert flere bakmenn med bånd til hverandre.

– Vi jobber nå for å ta ut disse aktørene fra markedet. Vi ønsker foreløpig ikke å si noe konkret om nettverkene, siden de er under oppfølging av a-krimsenteret. Men de er godt organisert og de er aktive i flere bransjer på tvers av fylkesgrensene, sier Hartz Hagen før hun legger til:

– De bryter regelverket til flere av etatene og de er gode til å bruke alle triks i boka for å tjene mest mulig penger.

– Hva slags bransjer er det snakk om?

– Jeg vil ikke konkret si hvilke bransjer disse to nettverkene er i av hensyn til den videre oppfølgingen i disse sakene, forklarer Hartz Hagen og utdyper:

– På generelt grunnlag er omfanget av arbeidslivskriminalitet stort innenfor bransjer som bygg, renhold og så har vi jo hatt en større sak i landbrukssektoren. En trend er jo også at man bytter bransjer. Så aktørene finner vi igjen der det er profitt å hente.

Tror det er flere nettverk

Hun sier det er snakk om flere titalls virksomheter som inngår i det de karakteriserer som de kriminelle nettverkene.

Ifølge koordinatoren er det snakk om blant annet trygdesvindel, skatteunndragelse, tendenser mot sosial dumping og menneskehandel, ulovlig arbeidsinnvandring og ulovlig bruk av svart arbeidskraft.

– Er det grunn til å tro at det er flere kriminelle nettverk?

– Det har vi grunn til å tro. Og vi ser også konturene av det. Så det vi må gjøre er å vurdere hvor vi skal rette den tyngste innsatsen, forteller Hartz Hagen.

A-krimsenteret i Tønsberg

A-krimsenteret gjennomførte i fjor 10 aksjoner der 121 virksomheter og 161 arbeids- og byggeplasser ble kontrollert. Til sammen 510 personer ble kontrollert.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Det er snakk om alvorlig kriminalitet fordi unndragelsene er store. Vi ser at fordi de har en stor kapasitet gjennom måten de er organisert på, så gjør de stor skade. De truer velferdssamfunnet. Derfor er det viktig å sette dem ut av spill, forklarer Hartz Hagen.

Trenger hjelp fra forbrukerne

A-krimsenteret i Tønsberg ble opprettet sommeren 2017 og består av medarbeidere fra politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV. Tanken er at når flere etater samarbeider, kan man gjøre bredere kontroller, og gjøre det vanskeligere for de useriøse aktørene.

– Vi henger på de kriminelle for at de ikke får ro på seg. For å bli kvitt dette samfunnsproblemet trenger vi drahjelp fra forbrukerne. Krymper vi markedet for dem som driver ulovlig, har vi gjort mye, sier Hartz Hagen.