Tror på økt engasjement rundt kirkevalget

Toppkandidatene ved høstens valg til nytt bispedømmeråd i Borg håper på økt valgdeltakelse nå som velgerne har fått flere lister å velge mellom.

Karin Elin Berg og Erling Birkedal

ENIGE OM NOE: Listetoppene Karin Elin Berg (Åpen folkekirkes liste) og Erling Birkedal (nominasjonskomiteens liste) tror begge det vil få en positiv effekt at det er åpnet for flere lister ved bispedømmerådsvalget.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– Vi står for en åpen, inkluderende og raus folkekirke som skal være demokratisk fundert. Vi jobber også for at likekjønnede skal få gifte seg i kirken.

Slik presenterer Karin Elin Berg, nummer en på Åpen folkekirkes liste ved kirkevalget i Borg bispedømme, deres agenda. Ved høstens valg er det for første gang åpnet for flere lister ved valget til nytt bispedømmeråd. Det synes Berg er på tide.

Karin Elin Berg, Åpen folkekirkes liste i Borg bispedømme

Karin Elin Berg topper Åpen folkekirkes liste ved kirkevalget i Borg bispedømme.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– For det første mener jeg det er et viktig demokratisk prinsipp at man nå legger til rette for et listevalg som skal gjøre det tydeligere for velgerne hva kandidatene står for, sier hun til NRK.

Én av ti stemte sist

Åpen folkekirke stiller liste ved de fleste av bispedømmerådsvalgene til høsten, og utfordrer dermed nominasjonskomiteenes lister som har vært enerådende frem til nå. Nominasjonskomiteens listetopp i Borg, Erling Birkedal, mener det er helt greit.

– Det har vært villet med et stort flertall at vi skal ha det på denne måten, slik at det er muligheter til å få opp engasjementet, sier han til NRK.

Ved det forrige kirkevalget var valgdeltakelsen på snaut 11 prosent. Birkedal påpeker at det er en radikal bedring fra tidligere, men ønsker seg likevel enda høyere oppslutning.

Erling Birkedal, nominasjonskomiteens liste til bispedømmerådsvalget 2015 i Borg bispedømme

Erling Birkedal er nummer en på nominasjonskomiteens liste til bispedømmerådsvalget i Borg til høsten.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– Vi er på god vei, men det at vi nå får to lister kan føre til noe positivt ved at flere engasjerer seg og skjønner at det er et engasjement her.

– Tydeligere alternativer

Også Åpen folkekirkes Karin Elin Berg tror på økt interesse for kirkevalget når det blir mer likt et politisk valg, med flere lister og kandidater.

– Jeg tror det at valgalternativene blir tydeligere, vil gjøre det enklere for velgerne å bestemme seg for hvem de skal stemme på. Jeg håper at det i seg selv vil bidra til en økt valgoppslutning.

Sju av totalt tretti kandidater i Borg bispedømme skal velges til bispedømmerådet og kirkemøtet.

Begge de to toppkandidatene er også opptatt av å få ut informasjonen om at det faktisk foregår et kirkevalg samtidig som kommune- og fylkestingsvalget.

– Faren nå når vi er parallelt med kommunevalget er at vi drukner i det offentlige valget som folk flest er mer opptatte av, og som får mye mer trykk. Det er et dilemma, selv om det også er en fordel ved at vi får litt drahjelp med samme valgdag, sier Erling Birkedal.