WWF: – Vi har et internasjonalt ansvar for villreinen

GEILO (NRK): Villreinen fortjener at det bygges en lang tunnel for bilene under Hardangervidda. Det mener Heidi Sørensen i WWF Norge.

Reinsflokk

I vinter holdt juletrafikken på å bli stanset, fordi en villreinflokk var bare få kilometer fra riksvei 7.

Foto: Petter Braaten / Statens naturoppsyn

– En tunnel under Hardangervidda vil være å gi tilbake store deler av vidda til villreinen. Det fortjener den, og dette er den beste nyheten for villreinen siden isen trakk seg tilbake, sier avdelingsleder Heidi Sørensen i WWF Norge.

På Hardangervidda-konferansen " Rein vidde" på Geilo onsdag fikk Sørensen presentert planene om en 15 kilometer lang tunnel mellom Haugastøl og Sysendammen.

Fra flere hold ble det understreket at det er riktig å satse på den omtalte tunnelen, heller enn en kort tunnel på 6 kilometer under Dyranut.

Trafikken truet

Ifølge aksjonsgruppa for Hardangervidda-tunnelen, er det fjorten kjente trekkruter for villreinen i den nordlige delen av vidda. Alle trekkrutene går over den tenkte tunnelen.

Flere ganger har riksvei 7 vært stengt fordi villreinen har bevegd seg i nærheten av veien.

Les også:

– Internasjonalt ansvar

Heidi Sørensen (SV)

Heidi Sørensen mener en tunnel under Hardangervidda er viktig for å bevare den eneste villreinstammen i Europa.

Foto: Privat

Sørensen påpeker at villreinen er en av hovedgrunnene til at det bor mennesker i dette landet.

– Vi har levd av og med villreinen siden vi vandret etter isen da den trakk seg tilbake. Den er viktig både kulturelt og for vår identitet, og vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på den siste resten av den europeiske villreinbestanden, sier Sørensen.

SV-politikeren med fartstid både som stortingspolitiker og statssekretær i miljøverndepartementet, mener Hardangervidda er så unik at vi ikke har noe annet valg enn å ta vare på den.

– Hardangervidda er den største nasjonalparken i Nord-Europa. Skal du finne et annet sted i verden der store dyreflokker vandrer fra sommerbeite til vinterbeite, så må du dra til Serengeti, avslutter Sørensen.