Håper på raskere mobilutbygging

Et ekspertutvalg har slått fast at stråling fra mobiltelefon og -master ikke er helsefarlig. Nå håper mobilbransjen det vil føre til færre protester mot utbygging av basestasjoner, og mindre forsinkelser.

Mobilmast i Trondheim

Mobilbransjen håper den nye rapporten fra Folkehelseinstituttet vil føre til færre protester. Illustrasjonsbilde.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Torsdag la Folkehelseinstituttet fram en omfattende rapport om stråling fra mobiltelefon. Den konkluderer med at det er ikke vitenskapelig grunnlag for å si at de svake elektromagnetiske feltene rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader.

– Det er ikke bare vi, men også andre nettutbyggere som nødnettet, som har møtt på store utbyggingsproblemer i enkelte områder, sier eiendomssjef Arild Sunde i det Tele2-eide selskapet Mobile Norway.

Forsinket i Bærum

Eiendomssjef Arild Sunde

Eiendomssjef Arild Sunde i Mobile Norway.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Han sier at det er usikkerhet om helsepåvirkning som gjør at folk protesterer. Mobile Norway driver med utbygging av tredjegenerasjons mobilnett. Bærum er et av områdene der selskapet har hatt store problemer med å få satt opp mastene.

– I enkelte områder kommer det store naboprotester, og da blir vi forsinket akkurat der. På enkelte basestasjoner i noen kommuner er vi godt over ett år forsinket, i forhold til det vi hadde i utbyggingsplanen, sier Sunde.

Nå håper han at rapporten kan gi ro rundt utbyggingen av mobilnettet.

– Vi håper at det kan føre til at den generelle kunnskapen øker på dette området, og at de bekymringene vi registrerer blir redusert, eller til en viss grad faller bort. Og det vil gjøre at det blir mindre konflikt, og dermed lettere å få bygget ut blant annet det mobilnettet vi holder på med, sier Sunde.