Hopp til innhold

Håper på flere heltidsstillinger

Sykehuset Østfold starter et prosjekt som skal føre til at flere ansatte får heltidsstillinger i stedet for deltid som i dag.

Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold starter et prosjekt som skal øke andelen ansatte med full stilling, eller større stillinger enn i dag.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

280 ansatte i Sykehuset Østfold har varslet at de enten vil ha en større stillingsbrøk, eller fulltidsstilling i stedet for deltidsstillingen de går. På noen avdelinger har ingen av de ansatte 100 prosent stilling.

– Vi har kvinneklinikken, jordmødrene som jobber i turnus. Der er det ingen som jobber i fulle stillinger, sier foretakstillitsvalgt i Sykepleierforbundet, Jane Ann Lindahl.

LES OGSÅ:

Uønsket deltid skal bort

Prosjektet sykehuset nå starter skal øke andelen ansatte med full stilling, eller større stillinger enn i dag.

Sykehuset Østfold har mottatt prosjektmidler fra staten for å utrede hva som kan gjøres.

– De aller fleste som jobber deltid, ønsker å jobbe deltid. Det vi tar tak i nå, er å få bukt med den uønskede deltiden, sier Wenche Lyngholm er personaldirektør sykehuset.

Over 2000 fast ansatte på Sykehuset Østfold jobber deltid. I 2011 krevde helseministeren 20 prosent deltidsreduksjon i løpet av året.

Bortsett fra i Helse Vest, der andelen deltid har blitt redusert med 10 prosent, er det liten reduksjon å spore ved norske sykehus, skriver aftenposten.no.

LES OGSÅ:

Frykter mer helgejobbing

En av løsningene kan bli at noen må kombinere stillinger, og jobbe både på poliklinikk og en sengepost vekselvis.

– Det er det grepet St. Olav i Trondheim har gjort for å få til dette. Når vi skal gå systematisk til verks, vil vi se på alle mulige tiltak, sier Wenche Lyngholm.

– Utfordringene kan bli at de prøver å presse sykepleierne til å jobbe oftere helg. Vi ser også at det er St. stort problem at det er så store innsparinger ved sykehuset at økonomien gjør det vanskelig for å få til dette, sier Lindahl.

Leder i Sykepleierforbundet Eli Gunhild By mener at sykepleiere som jobber deltid er et stort problem.

– Ca. 50 prosent av våre medlemmer jobber deltid, og undersøkelser blant medlemmene viser at mange ønsker å jobbe mer. Her har Norge en stor arbeidskraftreserve, sier hun til Aftenposten.