– Huset har feil beliggenhet

Dagfinn Harlem som eier villa Sundby, står fast på planene om å bygge 16 leiligheter i Storgaten 25 selv om Fylkesmannen i Østfold opphevet kommunens tillatelse.

Villa Sundby, Storgaten 25 Rakkestad
Foto: Petter Larsson / NRK

I forhold til støv og støy er det altfor nær veien til å være egnet som helårsbolig, mener Dagfinn Harle.

– Det er ingen som vil ha en helårsbolig som ligger nesten ute i veien.

Harlem kjøpte huset i 1989,familiemedlemmer har bodd der, nå leies det ut.

Huset er fra begynnelsen av 1900- tallet og i rapporten " Vern og estetikk i Rakkestad sentrumsområder" skriver arkitekt Svein M. Jakobsen at den såkalte Villa Sundby er " et autentisk sveitserhus, og et eksempel på god bygningsbevaring".

Eieren, Dagfinn Harlem forteller at flere sier at huset er pent.

–Men det er høyt under taket i første etasje, lavt i andre etasje og svært mye å gjøre innvendig for å lage en bostandard som passer til 2016.

– Det eneste som er bra med dette huset er grunnmuren, den er solid i grov granitt.

Fra sveitserhus til leiligheter

Harlem mener at verken kommunen eller fylket har penger til å sette det i stand. Derfor har huset ikke framtiden for seg etter hans syn. Han viser til at Rakkestad kommunen ønsker å fortette i sentrum og få bygd flere boliger.

Han har søkt om å få bygge et kompleks med 14- 16 leiligheter.

– Planen er å få bygget så langt fra veien som mulig og siden vi eier naboeiendommen bak er planen at innkjøringen skal være fra den siden.

Vi ønsker ikke butikker i første etasje men leiligheter. Vi skal ta vare på de store trærne og lage et pent grøntanlegg rundt, sier Harlem.

Formannskapet i Rakkestad sa ja til å gi dispensasjon fra nåværende reguleringsplan, Sarpsborg fortidsminneforening og en nabo klaget.

Gjorde om tillatelse

Fylkesmannen ga dem medhold og gjorde om Rakkestad kommunes vedtak, fordi plan og bygningslovens krav til å gi dispensasjon ikke var oppfylt.

Fylkesmannen i Østfold peker blant annet på at utnyttelsesgraden er for stor, at fire etasjer er dobbelt så mange som reguleringsplanen tillater. Det er lagt opp til saltak i reguleringsplanen, mens det er søkt om flatt tak og leiligheter der reguleringsplanen har slått fast eneboliger eller rekkehus.

Håper å få bygge

-Jeg personlig har bare fått positive tilbakemeldinger på byggeplanene fra folk. Det er flere som har sagt at huset slik det står i dag er pent, men de skjønner det når jeg forklarer hvor mye det er å gjøre innvendig for å få det til dagens standard, sier Dagfinn Harlem.

Harlem forteller at byggeplanen er så populære at flere har satt seg på en liste som ønsker prospekt når det er klart. Han håper fortsatt at han vil få lov til å rive villa Sundby og bygge et leilighetsbygg på tomten

– Jeg kan leve med det om vi ikke får bygge, sier Harlem.