Håper blodprøve skal avsløre hjerneslag

Ved en tilfeldighet gjorde norske forskere funn som kan føre til at en blodprøve i framtida kan avsløre om pasienter har hatt hjerneslag. I dag kreves det CT- eller MR-skanning.

Illustrasjonsfoto: Blodprøve

I dag må det avansert skanning til før man kan konstatere hjerneinfarkt. Norske forskere håper nye funn kan føre til at blodprøver avslører den alvorlige skaden.

Foto: Alix Minde / Colourbox

Funnene forskerne gjorde var egentlig en tilfeldighet. Det de skulle undersøke var hvordan utmattelsen som kommer etter et hjerneslag, henger sammen med den betennelsestilstanden som kommer i hjernen etter slaget. Men de oppdaget også noe annet.

Heidi Ormstad

Professor Heidi Ormstad ved Fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Foto: Høgskolen i Buskerud og Vestfold

– Vi fant et mye høyere forhold mellom to aminosyrer i blodet til slagpasienter enn det friske pasienter har, sier professor Heidi Ormstad ved Fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Resultatene forskerne gjorde var så spennende at de valgte å publisere resultatene.

– Vi ville fortelle verden at her trenger vi flere studier. For det er mye forskning som må til, før dette kan bli et verktøy for diagnose av hjerneslag, sier Ormstad.

Vil være et stort fremskritt

Om det lykkes, vil det være gode nyheter for fremtidige slagpasienter. I dag er veien til en sikker diagnose ofte lang, og kan ikke fastslås uten bruk av CT eller MR. For mange pasienter vil en slik mulighet være mange timer unna, og særlig i helger og høytider er kapasiteten på røntgenavdelingene på sykehusene presset.

En blodprøve som raskt kan bekrefte om pasienten har hatt slag, vil derfor være et stort fremskritt, mener Ormstad.

– Dersom man har hatt et hjerneinfarkt er det veldig viktig å få behandling raskt. Da får man medikament for å løse opp blodproppen, og for å hindre skader på hjernevevet.

CT-skanner

I dag må det avanserte skanninger til før man kan konstatere hjerneinfarkt. Norske forskere håper nye funn kan føre til at blodprøver avslører den alvorlige skaden.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Viktig å forske videre

Hjerneslag deles i to typer. Det de aller fleste rammes av, er såkalt iskemisk hjerneslag, altså et infarkt i hjernen. Men noen rammes også av hjerneblødning, og foreløpig kan ikke funnene i blodprøvene forskerne har arbeidet med, skille mellom disse to slagtypene. Det kan få fatale følger for pasienten.

– Dersom man har hjerneblødning, vil medisinene for å løse opp blodpropper bare øke blødningen. Funnene vi har gjort i blodprøver skiller ikke mellom disse to typene hjerneslag. Derfor er det viktig å forske videre for å skille mellom disse to typene, sier Ormstad.

Så selv om funnene forskerne ved Høgskolen har gjort er lovende, vil det fortsatt være en lang vei å gå før fastlegen eller akuttmottaket kan fastslå hjerneslag på et øyeblikk ved hjelp av en blodprøve.