Håper å få kontroll på flere våpen fra døde eiere

Over 70.000 våpen i Norge er registrert på eiere som ikke er i live. Politiet innrømmer at de ikke har gode nok rutiner.

VÅPENAMNESTI

Østfold politidistrikt håper å få kontroll på flere gamle våpen som er registrert på døde eiere i en offensiv neste år. Illustrasjonsfoto.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Det er politiforum.no som mandag skrev om mange våpen som er registrert på personer som er døde. På landsbasis er det snakk om over 70.000 våpen, i Østfold dreier det seg om rundt 3.500 våpen.

Ikke gode nok rutiner

Stasjonssjef ved Indre Østfold politidistrikt, Trond Widme, innrømmer at deres rutiner ikke er gode nok til å fange opp disse saken.

Trond Widme, politistasjonssjef i Askim

Politistasjonssjef i Askim, Trond Widme, mener det er noen feil i tallene fordi en del våpeneiere er registrert dobbelt, men innrømmer at de trenger bedre rutiner for registrering.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Vi har nok et stort ønske om å ha optimale og gode rutiner på det. Men de er nok ikke på plass i dag, sier Widme som mener ressurssituasjonen deres og det totale antallet oppgaver er noe av forklaringen.

Seksjonssjef Steinar Talgø i Politidirektoratet sier det er politidistriktene som må skaffe seg kontroll på hvor våpnene disse etterlater seg blir av.

– Når en våpeneier dør, så har nødvendigvis ikke politiet oversikt over hvilke arvinger som har hånd om våpnene og hvor disse er.

– Derfor er det viktig for politiet å få kontroll på hvor våpnene befinner seg og kontroll på at ingen tar over disse våpnene, uten at det skjer med politiets tillatelse, sier Talgø.

Mener de har kontroll

Leder av felles forvaltningsenhet i Østfold politidistrikt, Heidi Vinsrud, mener de har kontroll på situasjonen, selv om det også her er mange våpen som er registrert på døde personer.

Heidi Vinsrud, forvaltningsleder

Leder for felles forvaltningsenhet i Østfold politidistrikt, Heidi Vinsrud, skjønner godt at mennesker som arver våpen glemmer å kontakte politiet. Derfor mener hun det må være politiets jobb å fange opp disse.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

– Vi har forholdsvis god kontroll på det. Vi har i flere år hatt en opprydningsaksjon.

– Det skal ikke ligge mange gamle saker her i Østfold, men det ligger ganske mange saker hos oss.

Nå er neste offensiv for og få samlet inn gamle våpen og rette opp i feil.

– Første halvdel av 2016 er vi tilbake på å rydde i dødsbo, og ta det som satsingsområde, forklarer Vinsrud.

Politiet må ha ansvaret

Både hun og Trond Widme mener det er politiet som må ha ansvaret for våpen i dødsbo. Og at det ikke er noen god idé å flytte ansvaret over på personer som mer eller mindre frivillig arver våpen.

– Det vi har flinkere på de siste årene er når vi får meldinger om psykiatri eller andre hendelser som tilsier at vedkommende ikke bør ha våpen. Der har vi blitt langt bedre på å inndra våpenkort.

– Så jeg ser at den oppgaven bør ligge hos politiet, avslutter Widme.

– Jeg synes faktisk at det er politidistriktet sitt ansvar. Det er vi som er nødt til å følge opp når vi får melding om at det er døde personer som har våpen, sier Hilde Vinsrud, leder av felles forvaltningsenhet ved Østfold politidistrikt.