Hankø utvikling tilkjent erstatning

Staten må betale Hankø utvikling erstatning etter forsinkelsene av hyttebygging i Husebukta. Det har Oslo tingrett avgjort. Erstatningsbeløpet er ennå ikke fastsatt.

Hankø Utvikling fikk ikke tillatelse til å sette opp bygningene av kommunen høsten 2016, og Fylkesmannen avslo utbyggernes klage på kommunens vedtak. Fylkesmannens vedtak er nå kjent ugyldig.

Sjøbodplanene i Husebukta på Hankø
Foto: MAKE Arkitekter as