Hamen-saken: Anmelder Miljødomstol til Ombudsmann

Nabo til det norske skipet MS Hamen i Iddefjorden anmelder domstolen som ga skipet liggeløyve til januar neste år.

Rune Karlsson

ANMELDER DOMSTOL. - Vi mener Justitieombudsmannen må se på hvordan Miljödomstolen i Vänerborg har anvendt lovverket, da de lot MS Hamen få ligge til januar neste år, sier Rune Karlsson.

Foto: Privat

Rune Karlsson, som bor på Hälle der Hamen ligger, har gjennom flere år har kjempet for at svenske myndigheter skal gripe fatt i saken.

Han har nå anmeldt Miljödomstolen i Vänerborg til den svenske Justitieombudsmannen for ikke å ha gjort jobben sin, da de lot Hamen få lov til å ligge fram til januar neste år på svensk side av grensefjorden.

- Vi er en hel befolkning her ved Iddefjorden, som mener Miljødomstolen har forsømt seg.

Justitieombudsmannen skal se til at svenske lover følges, og når domsavsigelsen i dette tilfeller lar en miljøforurenser få lov til å ligge, da mener vi at loven ikke følges, sier Karlsson til NRK.no.

Les også:

Fikk ultimatum

Strømstad kommune og innbyggerne langs svensk side av Iddefjorden har under flere år ergret seg over at MS Hamen har blitt liggende.

Eierne av MS Hamen har fått beskjed om å fjerne skipet flere ganger fra Hälle på svensk side av fjorden, men avgjørelsene er anket til svenske domstoler og skipet ligger fortsatt på samme sted.

Fra Västra Götalands länsstyrelse ble det i oktober i år gitt et ultimatum til de norske eierne av MS Hamen, om at skipet skulle fjernes innen 15. desember i år.

Fra länsstyrelsen ble det sagt, at selv om skipets eiere anket avgjørelsen, ville de bli ilagt en bot på 100 000 kroner per måned skipet lå etter denne fristen.

Men fullt så enkelt var det ikke verken å få fjernet skipet eller å få bøtelagt eierne.

MS Hamens eiere fikk igjen utsatt de varslede månedsbøtene, da Miljödomstolen i Vänerborg tidligere i desember i år utvidet fristen til 4. januar 2012.

Les også:

MS Hamen juli 2011

OLJEFUNN OMBORD. I følge bilder fra MS Hamen tatt i sommer, ble det funnet olje i hulrom i båten. Fra kraner lakk hydraulikkolje ut på dørken og videre ut i fjorden.

Foto: Privat

Tok i bruk annet lovverk

Strømstads kommune har i lang tid forsøkt å få skipet fjernet, med utgangspunkt i at skipet representerte en forurensning som skrot, og fikk støtte fra länsstyrelsen i Västra Götaland i 2010.

Kommunen ønsket å bøtelegge eierne av skipet med 30 000 kroner, dersom det ikke var fjernet per november 2010.

Men eierne anket da saken til Miljødomstolen i Vänersborg, og fikk medhold i at skipet kunne bli liggende, og at det ikke var å anse som skrot.

I en pressemelding fra daværende länsdirektør Gøran Bengtsson i Västra Götalands län i november i år, varslet han at andre deler av miljølovgivningen skulle tas i bruk for å få vekk MS Hamen raskest mulig fra svensk side av fjorden.

Iddefjorden er en del av et såkalt "Natura 2000-område" med særlig beskyttelse av EU, og i et Natura 2000-område kreves det tillatelse for å drive virksomhet eller foreta seg noe, som kan ha påvirkning på miljøet.

Det er vanskelig å få en slik tillatelse, og det skal gis garantier for at miljøet, som er under beskyttelse, ikke skades eller utsettes for fare.

M/S Hamen

SANK TIL BUNNS. I begynnelsen av mars i år sank aktereden på skipet, og det ble stående på bunnen. Etter en redningsaksjon fra eiernes side kunne skipet heves igjen, og har siden hatt lensepumper gående fordi det fortsatt tar inn vann.

Foto: Pål Andersen/NRK

Frykter for miljøet

I mars i år sank akterenden på MS Hamen til bunns, etter at skipet var sprunget lekk, men ble hevet.

Både Strømstad kommune og naboene til skipet på Hälle, har ytret frykt for at MS Hamen synker for godt, og skal bli liggende som et miljøproblem på svensk side av fjorden.

I sommer ble det opdaget kjemikalier og drivstoff ombord på båten, etter at det lakk ut væsker til fjorden over store områder. Den svenske kystvakten har etter dette vært ombord og lenset skipet.

- Slik vi oppfatter Miljødomstolens avgjørelse om å la MS Hamen få lov til å bli liggende, er det et bidrag til miljøødeleggelse av grensefjorden.

Det blir nærmest litt spøkefullt å kalle seg for "miljødomstol", når man ikke følger opp det regelverk både Strømstad kommune og Västra Götalands länsstyrelse peker på brytes ved at skipet år etter år har tilhold på svensk side av fjorden, sier Rune Karlsson til NRK.no.

Kustbevakningen ved MS Hamen

FORURENSET OMRÅDE. Langs land på svensk side var det i sommer forurenset vann etter lekkasjer fra MS Hamen. den svenske kystvakten tømte skipet for væsker.

Foto: Privat


Langtekkelig prosess

MS Hamen er i svært dårlig stand og har tatt inn vann i flere omganger.

Før jul i fjor fikk eierne av MS Hamen 450 000 kroner til å sikre skipet fra Riksantikvaren. På det tidspunktet hadde skipet vernestatus.

I mars i år sank skipet etter en plutselig lekkasje, og ble reddet opp igjen. I ettertid har både den svenske Kystvakten og eierne lenset skipet, for at det skal holde seg flytende.

MS Hamen har hatt status som vernet siden 2005, men Riksantikvaren trakk i sommer vernestatus og penger tilbake fra prosjektet, fordi man ikke lenger anså at det er realistisk å jobbe videre med bevaring av skipet.

Dermed forsvant også 1,5 millioner kroner i statlige midler. I bakkant av dette vedtaket har årsmøtet i Norsk Forening for Fartøyvern - der MS Hamen var et av medlemsskipene, vedtatt å ekskludere skipet fra foreningen.

Paralellt med tilbakeslagene på norsk side, har svenskenes irritasjon over at MS Hamen blir liggende økt.

Se nett-tv:

MS Hamen synker

I akutte problemer

Da MS Hamen ble kjøpt fra et svensk båtopphuggeri på Hälle i Iddefjorden i 2003 skulle den hugges, men ble reddet.

Skipet ble lagt i opplag i Iddefjorden på svensk side, og havnet med årene i en elendig forfatning.

Det lekker vann inn i skipet både gjennom skroget og dekket. Eierne har på nettsider beskrevet status for Hamen som "akutt".

MS Hamen skal være det eneste gjenværende fartøyet i sitt slag som gikk i Nordsjø- og Østersjøfart fra 1930-årene til langt ut på 70-tallet, og eiernes intensjon er at det skal bli et flytende museum.

Tidligere eier tilbød seg i sommer å ta skipet tilbake, for å få det ut av fjorden. Så langt er ikke dette forholdet avklart, etter det nrk.no erfarer.

Det har også vært snakk om at skipet skulle slepes til Grenå i Danmark, men foreløpig er ikke dette forholdet avklart.

Se nett-tv:

Vil senke Hamen