Hamen må fjernes

Västra Götalands länsstyrelse krever skipet fjernet innen 1. mai i år.

MS Hamen vinteren 2010

I følge eierne selv er det krise for MS Hamen. Skipet ligger nå fastfrosset på svensk side av Iddefjorden, og lekker vann gjennom tak og dekk.

Foto: Privat

Strømstad kommune vedtok i fjor at MS Hamen skulle fjernes innen den 1. november uten at de norske eierne innfridde.

Kommunen bestemte seg da for å bøtelegge eierne med 30 000 svenske kroner per måned mens skipet blir liggende på Hälle, på svensk side av Iddefjorden.

Den norske stiftelsen, som eier MS Hamen, anket pålegg om flytting og boten de ble ilagt til Västra Götalands länsstyrelse.

Länsstyrelsen vedtok i fjor at boten skulle utsettes, og ga Stiftelsen MS Hamen en ny frist til å gjøre rede for skipets og stiftelsens situasjon.

Les også:

Støtter Strømstad kommune

Nå har länsstyrelsen tatt en avgjørelse, og den støtter Strømstad kommunes tidligere syn om at skipet er å betrakte som skrot og skal fjernes.

- Vi støtter Miljønemda i Strømstad kommune. Länsstyrelsen har bestemt at skipet skal flyttes innen 1. mai i år, sier Marita Fagermoen ved juridisk avdeling til nrk.no.

Hvis ikke skipet er fjernet på dette tidspunktet, vil de bli bøtelagt.

- Da kan eierne ilegges bøter med inntil 30 000 svenske kroner per måned så lenge det ligger i fjorden, sier Fagermoen.

De norske eierne har hele tiden hevdet at de har full rett til å ligge på svensk side av fjorden, og har nå mulighet til å anke länets avgjørelse til det svenske Miljøverndepartementet.

Les også:

Skip i krise

Det er krise for de norske eierne av det verneverdige skipet MS Hamen, som ligger fastfrosset i isen på svensk side av Iddefjorden.

Eierne sier på internasjonale nettsider at skipet raskt må komme i dokk, og at det er krise knyttet til økonomi, og praktiske løsninger.

I følge eierne selv lekker det vann inn i skipet gjennom utette dekk og tak, og situasjonen beskrives som svært, svært vanskelig.

Skipets eiere er i akutt pengebehov, og ber nå om økonomisk hjelp før det blir umulig å redde MS Hamen.

Les også:

MS Hamen vinteren 2010

Lokalbefolkningen og Strømstad kommune har over lang tid gitt uttrykk for engstelse over at skipet skal kantre på svensk side og bli liggende på bunnen som et miljøproblem.

Foto: Privat

Verneverdig eller skrot?

MS Hamen bygget i 1949 og er det eneste gjenværende skipet av sitt slag, som har seilt i såkalt Nordsjø-fart.

Da båten ble kjøpt skulle den vært fraktet til Norge for restaurering. I stedet ble hun liggende i opplag i Iddefjorden på svensk side og er nå i en elendig forfatning.

Skipet er i følge Riksantikvaren i Norge vel verdt å ta vare på, og "M/S Hamen" er ført opp på en liste over kulturminner som er bevaringsverdige.

Stiftelsen har lenge kranglet med Riksantikvaren om to millioner kroner som er gitt fra Riksantikvaren til oppussing av båten.

I høst ble det en delvis løsning, slik at eierne kan ta imot pengene.

Men skipet, som er vernet i Norge, er betraktet som skrot og et miljøproblem i Sverige.

- Skipet er å betrakte som skrot i Sverige, til fare for miljø og omgivelsene, sier jurist Marina Fagermoen i Västra Götalands länsstyrelse til nrk.no.

Video nsps_upload_2009_11_6_15_29_52_5633.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.