Hopp til innhold

Klargjøres for slep: Hamen-kantring var kontrollert

Rustholken MS Hamen er under reparasjon for slep.

MS Hamen

PÅ VEI BORT? 'Kantringen' det ble varslet om tirsdag denne uka, viste seg å være kontrollert. Det jobbes med å sveise på nye plater og sikre skipet.

Foto: Rainer Prang / NRK

NRK meldte tirsdag at MS Hamen hadde fått en kraftig slagside i løpet av få timer.

Skipet krenget mot land på styrbord side, og observasjoner både fra svensk og norsk side av Iddefjorden vitnet om at deler av bunnen på skipet var synlig, som følge av det som ble oppfattet som slagside.

- Dette er ingen kantring. Vi har trimmet båten, og flyttet vannet i ballasttankene internt i båten, for å kunne sveise på noen plater nær vannlinja.

Det er derfor hun ligger på skakke, sier Morten Sivertsen hos Kragerø Sjøtjenester, som er i fullt arbeid på Hälle i Iddefjorden, der Hamen ligger.

Les også:

M/S Hamen

DÅRLIG STAND. Ballastvann sørget for at skipet tiltet over på siden, for at dårlige plater i skroget på MS Hamen kan bli byttet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Klargjøres for slep

Hamen er 242 fot lang, 36 fot bred og 14 fot dyp. Vekta er på rundt 2 000 tonn.

Skipet har i årevis blitt liggende på svensk side i Iddefjorden, og svenske myndigheter har lenge ment at Hamen er en miljørisiko.

Etter å ha varslet eierne gjentatte ganger om at skipet må fjernes, tok det svenske skatteverket fatt i saken tidligere i år.

Det jobbes hos det svenske skatteverket med en anbudsrunde knyttet til fjerning og hugging av båten.

- Vi har fått et oppdrag med å sveise inn noen plater i bunnen. Det er for å sikre skipet, og meningen er at det skal taues vekk, sier Sivertsen.

Kragerø Sjøtjenester er spesialister på berging og slep av båter, men han ønsker at eierne av båten selv forteller hvilke planer de har.

- Vil fjerne båten i høst

Arne Øistein Holm, som er en av eierne i Stiftelsen MS Hamen, sier til NRK.no at det skal jobbes på båten i høst, med målsetting om at skipet skal få slepetillatelse.

- Vi regner med med å holde på et par uker, sier han.

Det er flere alternative løsninger for eierne. Både reparasjon med tanke på bevaring og hugging er alternative løsninger.

- Målet er å få vekk båten i høst, men det avhenger av at vi får satt båten i en slik skikk, at det gis slepetillatelse.

Om skipet havner i inn- eller utland er foreløpig uvisst, sier Arne Øistein Holm til NRK.no.

M/S Hamen

BRA STÅL. MS Hamen inneholder 'gammeldags stål', som er tilsatt lite stoffer som krom og mangan.

Foto: Rainer Prang / NRK

Bra stål

Eierne av MS Hamen fikk tidligere i år et tilbud fra Fredrikstad-firmaet Stene Stål AS, om at de kunne hugge skipet i tørrdokka på Værste i Fredrikstad.

Dette ble det aldri noe av.

MS Hamen inneholder "gammeldags stål", som er tilsatt lite stoffer som krom og mangan.

Stålet fra MS Hamen kan være godt brukbart for småstøperier, som lager produkter i støpejern - for eksempel peisovner.

Det er manko på denne type skrapjern.

- Det blir på mange måter også et prøveprosjekt for oss, som kan gjøre at vi kan ta på oss lignende senere, samtidig som vi med dette bidrar til å få ryddet opp i gammel dritt, som ligger ute i naturen, sa Øyvind Stene til NRK.no tidligere i år, mens han ventet på svar fra Hamen-eierne.

Les også:

MS Hamen

TILSØLT NÆRMILJØ. Det ble i fjor sommer oppdaget kjemikalier og olje ombord på Hamen. Gjentatte ganger har det lekket olje fra skipet til Iddefjorden og strendene rundt Hälle.

Foto: Privat

Miljøproblem

Fra Strømstad kommune, Västra Götalands länsstyrelse og lokalbefolkningen er det pekt på at det lekker kjemikalier fra skipet, og at det er frykt for at det skal synke og bli liggende for evig tid.

Skipet ligger i et EU-vernet område innenfor det som heter "et særskilt beskyttet område" under Natura 2000, og det er sterke begrensninger på hva slags aktivitet det kan være i slike områder.

Svenske myndigheter har gang etter gang vedtatt bøter mot eierne, som på sin side har anket avgjørelsene til domstoler i Sverige, og dermed klart å holde svenske myndigheter og bøter unna.

Les også:

M/S Hamen

LEI AV HAMEN. Skipet ligger i et EU-vernet område innenfor det som heter 'et særskilt beskyttet område' under Natura 2000, og det er sterke begrensninger på hva slags aktivitet det kan være i slike områder.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fikk ultimatum

Fra Västra Götalands länsstyrelse ble det i oktober i fjor gitt et ultimatum til de norske eierne av MS Hamen, om at skipet skulle fjernes innen 15. desember 2011.

Fra länsstyrelsen ble det sagt, at selv om skipets eiere anket avgjørelsen, ville de bli ilagt en bot på 100 000 kroner per måned skipet lå etter denne fristen.

Men fullt så enkelt var det ikke verken å få fjernet skipet eller å få bøtelagt eierne.

MS Hamens eiere fikk etter et dom i Miljödomstolen i Vänerborg i desember i fjor atter en gang utsatt de varslede månedsbøtene.

Miljödomstolen i Vänerborg utvidet liggefristen for Hamen til 4. januar 2012.

Fortsatt ligger MS Hamen på Hälle på svensk side av grensefjorden,og spørsmålet er nå om det svenske skatteverket får ferdig sin prosess om beslag, fjerning og hugging før eierne av skipet har klargjort båten for slep.

Skulle bli flytende museum

MS Hamen var i norsk eie fra 1960 til 1996, og i svensk eie fra 1996 til 2004.

Allerede i 1993 innvilget Riksantikvaren første gang søknaden om formell status som verneverdig skip.

I 1994 tok Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) kontakt med den daværende eieren, med formål å sikre fartøyet som minne fra utenriksfarten.

Dette var uten hell, og skipet ble solgt i 1996 til opphugging.

En stiftelse ble opprettet i 2003 for å hindre opphugging av fartøyet, men Hamen har etter oppkjøpet blitt liggende på Hälle, og de norske eierne har ikke fått gjort mye med båten.

Målet med MS Hamen var at det skulle bli et flytende museum, men over flere år er forfallet nå så formidabelt at eierne selv har beskrevet situasjonen som akutt.

MS Hamen ble i fjor kastet ut av foreningen for fartøyvern og mistet sin økonomiske støtte fra Riksantikvaren.