Hamen kan bli hugget i Fredrikstad

Stene Stål AS i Fredrikstad tilbyr Hamen-eierne å hugge skipet i løpet av våren.

- Vi har inngitt et tilbud til eierne av Hamen om å hugge opp skipet på en forsvarlig måte. Våre planer er å hugge skipet her i Fredrikstad, sier Øyvind Stene i selskapet Stene Stål AS til NRK.no.

Dermed kan MS Hamens etterhvert miserable historie få en en endelig slutt, men det kreves at eierne aksepterer tilbudet.

- Vårt tilbud går ut på at skipet leveres fraktfritt her i tørrdokka i Fredrikstad av eierne. Derfra og ut gjør vi jobben, sier Stene.

Hamen er 242 fot lang, 36 fot bred og 14 fot dyp. Vekta er på rundt 2 000 tonn.

Les også:

MS Hamen

MYE STÅL. Hamen skal leveres kostnadsfritt til tørrdokka i Fredrikstad, der Stene Stål AS står klar til å klippe skipet i filler.

Foto: Rainer Prang / NRK

Stort oppdrag

Øyvind Stene sier til NRK.no at selskapet vil leie dokka på Fredrikstad mekaniske verksted, for å gjennomføre en omfattende miljøsanering.

Deretter hugges og klippes skipet opp i småbiter.

- Dette er en stor jobb for oss. Det er første gang vi utfører denne type oppdrag, og det er mye utstyr som skal på plass. Alt utstyret har vi og ekspertisen har vi, sier han.

Ombord på Hamen ble det i fjor sommer oppdaget mye kjemikalier og tungolje, og den svenske kystvakta lenset båten for atskillige kubikk.

Hvis eierne aksepterer prisen fra Stene Stål, skal de selv besørge slep av Hamen fra Hälle i Iddefjorden til Fredrikstad, og overlevere skipet for hugging.

- Dokka er utleid fram til mars - april i år, og skulle alle biter falle på plass, ser vi for oss å starte opp denne våren, sier Øyvind Stene.

Les også:

M/S Hamen

KAN ENDE SOM PEISOVN. Det er bra stål i gamle skip som Hamen.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Bra stål

MS Hamen inneholder "gammeldags stål", som er tilsatt lite stoffer som krom og mangan.

Stålet fra MS Hamen kan være godt brukbart for småstøperier, som lager produkter i støpejern - for eksempel peisovner.

Det er manko på denne type skrapjern.

- Det blir på mange måter også et prøveprosjekt for oss, som kan gjøre at vi kan ta på oss lignende senere, samtidig som vi med dette bidrar til å få ryddet opp i gammel dritt, som ligger ute i naturen, sier Øyvind Stene til NRK.no.


Miljøproblem

M/S Hamen

MILJØPROBLEM FORSVINNER. MS Hamen har ligget under norsk flagg i svensk farvann i sju år, og er sett på som et miljøproblem.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fra Strømstad kommune, Västra Götalands länsstyrelse og lokalbefolkningen er det pekt på at det lekker kjemikalier fra skipet, og at det er frykt for at det skal synke og bli liggende for evig tid.

Skipet ligger i et EU-vernet område innenfor det som heter "et særskilt beskyttet område" under Natura 2000, og det er sterke begrensninger på hva slags aktivitet det kan være i slike områder.

Svenske myndigheter har gang etter gang vedtatt bøter mot eierne, som på sin side har anket avgjørelsene til domstoler i Sverige, og dermed klart å holde svenske myndigheter og bøter unna.

Fikk ultimatum

Fra Västra Götalands länsstyrelse ble det i oktober i fjor gitt et ultimatum til de norske eierne av MS Hamen, om at skipet skulle fjernes innen 15. desember 2011.

Fra länsstyrelsen ble det sagt, at selv om skipets eiere anket avgjørelsen, ville de bli ilagt en bot på 100 000 kroner per måned skipet lå etter denne fristen.

Men fullt så enkelt var det ikke verken å få fjernet skipet eller å få bøtelagt eierne.

MS Hamens eiere fikk etter et dom i Miljödomstolen i Vänerborg i desember i fjor atter en gang utsatt de varslede månedsbøtene.

Miljödomstolen i Vänerborg, som utvidet liggefristen for Hamen til 4. januar 2012, er nå anmeldt til den svenske Justisombudsmannen for feil saksbehandling,

Fortsatt ligger MS Hamen på Hälle på svensk side av grensefjorden, men skulle skipet bli slept de 10 kilometerne til Halden, kan det hende de rekker å komme seg unna de svenske bøtene som er varslet.

Skulle bli flytende museum

MS Hamen var i norsk eie fra 1960 til 1996, og i svensk eie fra 1996 til 2004.

Allerede i 1993 innvilget Riksantikvaren første gang søknaden om formell status som verneverdig skip.

I 1994 tok Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) kontakt med den daværende eieren, med formål å sikre fartøyet som minne fra utenriksfarten.

Dette var uten hell, og skipet ble solgt i 1996 til opphugging.

En stiftelse ble opprettet i 2003 for å hindre opphugging av fartøyet, men Hamen har etter oppkjøpet blitt liggende på Hälle, og de norske eierne har ikke fått gjort mye med båten.

Målet med MS Hamen var at det skulle bli et flytende museum, men over flere år er forfallet nå så formidabelt at eierne selv har beskrevet situasjonen som akutt.

MS Hamen ble i fjor kastet ut av foreningen for fartøyvern og mistet sin økonomiske støtte fra Riksantikvaren.