Eks-advokat innrømmer: – Jeg visste det jeg gjorde var galt

Etter 20 år som advokat, startet Halstein Sjølie en satsing på hoteller. Det endte i økonomisk kaos – og en av norgeshistoriens største bedragerisaker i sitt slag.

Advokathuset Liljedahl i Moss utendørs

Halstein Sjølie var en av partnerne i advokathuset Liljedahl i Moss. Flere av kollegene samarbeidet også om et eiendomsutviklingsprosjekt.

Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Jeg ville mer enn jeg fikk til, sier Halstein Sjølie foran dommeren i rettssaken.

Den tidligere advokaten er tiltalt for å ha underslått omkring 100 millioner kroner. Og han erkjenner alt med et klart «ja».

– Av ulike årsaker kom en livskrise som jeg ikke taklet bra. Da valgte jeg feil løsninger. Det har ingen betydning for straffeutmålingen. Jeg visste det jeg gjorde var galt, sier han.

– Endret karakter

Det var i 2019 at det sprakk. Da var Sjølie en av partnerne i Advokathuset Liljedahl, men satset også på egen forretningsdrift.

Han utviklet eiendom i hjembyen Moss, og var i gang med et stort oppkjøp av flere ærverdige hoteller rundt omkring i landet.

Lengst kom han med hotellet i Morgedal. Der var det full drift, og hotellet ble pusset opp for mange millioner kroner.

Morgedal hotell

Morgedal hotell var et av dem Sjølie kjøpte og drev.

Foto: Hamish Moore

Men de mange prosjektene gjorde at han måtte skaffe mye penger. Gang etter gang tok han penger fra et prosjekt og brukte på et annet. Pengene ble tatt fra såkalte klientkontoer, og det er strenge regler for hvordan disse skal disponeres.

Det ballet på seg slik at han også forfalsket bilag og trikset med regnskapene. Eller førte ikke skikkelig regnskap i det hele tatt. Til slutt kollapset alt.

Nå er han tiltalt for å ha underslått midler fra mer enn 25 personer eller selskaper helt siden 2012. I tillegg er han tiltalt for bedrageri av banker, og totalt er summen omkring 100 millioner kroner.

Strafferammen er inntil tolv års fengsel.

– Etter 2017 endret overtredelsene karakter. Jeg brukte mer på egne investeringer og egne ting, sier han.

40 millioner er tapt

Sjølie har mistet retten til å være både advokat og eiendomsmegler. Førstestatsadvokat Geir Kavlie kaller saken «en av de største i Norge» for en advokat.

Førstestatsadvokat Geir Kavlie

Førstestatsadvokat Geir Kavlie.

Foto: Anne Ognedal / NRK

I retten gjentar Sjølie gang etter gang at han hele tiden hadde intensjoner om å betale tilbake det han skyldte, men at det etter hvert ikke gikk.

Etterforskningen fra Økokrim viser at nettotapet er på over 40 millioner kroner. Det betyr at både enkeltpersoner og selskaper ikke får tilbake pengene sine.

I sitt sluttinnlegg sier Kavlie at flere av hotellene har gått konkurs etter å ha blitt tappet for penger. Dermed har så mange som hundre personer mistet jobbene.

Han mener derfor at Sjølie bør dømmes til seks års fengsel. Sjølies forsvarer mener klienten bør gis kortere straff fordi han har innrømmet alt og hjulpet til med etterforskningen.

Vurderte å gå til politiet

Sjølie legger ikke skjul på at det plager ham at så mange er berørt.

– Det er fortjent at jeg tapte alt jeg eide. Det at andre rundt meg skulle stå igjen med tap er forferdelig. Det gjorde at jeg strakk strikken lenger på slutten. Jeg tenkte mange ganger i 2019 det var et sant helvete og vurderte å gå til politiet, sier Sjølie.

Likevel mener aktor Geir Kavlie at advokaten også holdt informasjon skjult for Finanstilsynet høsten 2019.

– Jeg visste at om jeg måtte kaste korta, så kunne det oppstå større tap enn om jeg kom gjennom det. Det var ikke svart hvitt, er Sjølies svar på det.

– Tragisk

I rettssalen til Oslo tingrett sitter mange av dem som har tapt penger. Siden det er en tilståelsessak, får de ikke vitne. I stedet hører de Sjølies versjon.

En av dem som har kommet, er mangeårig advokatkollega Bjørn Haugen.

– Jeg synes dette er veldig trist. Jeg hører en virkelighetsbeskrivelse som er fremmed. Det er tragisk for vennskapet og det kollegiale fellesskapet vi har hatt, sier Haugen.

Bjørn Haugen

Bjørn Haugen drev advokatfirma sammen med Sjølie. Flere av kollegene har investert penger i et av Sjølies eiendomsprosjekter.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Han får høre Sjølie si at han ikke kjøpte dyre klokker og biler, og sånn sett ikke har beriket seg med et luksusliv. Han gjentar at målet hele tiden har vært å betale tilbake, men overlater til Økokrim å vurdere hvor mye personlig vinning han har hatt.

Hans tidligere kollega er imidlertid ikke i tvil om at Sjølie har hatt en økonomisk gevinst.

– Det er på det rene at han har forsøkt å sikre selskaper som er i hans eie. Da spiller det ingen rolle om han har fått det i egen lomme eller om det har gått via lommeboka i et av hans selskaper, sier Haugen.