Haldensere frykter represalier

Folk i Halden frykter represalier og unnlater derfor å komme med varsler til kommunen. Det er erfaringer Alexandra Bech Gjørv har gjort i forbindelse med gransking i Halden kommune.

Alexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv la frem sin granskingsrapport for formannskapet i Halden i går.

Foto: Anne Ognedal/NRK

– En rekke personer har kontaktet oss og opplyst at de ikke ønsker å stå fram med sine erfaringer med Halden kommune i frykt for represalier. Dette anser vi som svært alvorlig, sier Alexandra Bech Gjørv.

Den tidligere lederen av 22. juli-kommisjonen la fram sin granskingsrapport for formannskapet i Halden i går. Granskerne har undersøkt anonyme tips knyttet til byggesaksleder Asbjørn Montelius.

Rapporten er foreløpig ikke offentlig, fordi det er en personalsak, men Gjørv kom med en generell kritikk mot kommunen. Både fordi folk er redde for å tipse og fordi det forrige kontrollutvalget slo fast at anonyme tips ikke skal behandles

– Noen av de største avsløringene nasjonalt og internasjonalt har kommet gjennom anonyme tips som lar seg verifisere, sier Gjørv. Hun legger til at konsekvensene ved å ikke ta imot tips er at befolkningen lett tror at ting er verre enn de er.

– Så å motta tips mener vi er en viktig del av god forvaltning.

Hør hele presentasjonen til Gjørv:

– Skal ha gode, åpne prosesser

Gjørv mener at gode grunner taler for at tips kan gis anonymt i likhet med den rett ansatte har til varsling etter Arbeidsmiljøloven.

Hun anbefaler at Halden kommune jobber målrettet for å sikre at innbyggerne kan kontakte kommunen med tips og opplysninger uten frykt for represalier.

Ordfører i Halden, Thor Edquist sier at de nå må jobbe for å skape tillit.

– Folk må kunne komme til oss politikere eller administrasjon og fortelle ting anonymt eller ikke anonymt, sier Edquist. Han er opptatt av at kommunen skal ta slike tips alvorlig og undersøke dem.

– Vi skal ha gode, åpne prosesser i Halden, avslutter Edquist.