Haldensere rammet av vannlekkasjer

En lekkasje på en av hovedvannledningene vil gi store påvirkninger for hele bygryta og områdene rundt. Det kan gi store variasjoner i vanntrykket for innbyggere og bedrifter.
Feilen vil kunne ta flere dager å rette, men de berørte vil kun merke ustabilitet i vanntrykket. I tillegg til lekkasjen i Løkkeveien er det også en vannlekkasje i Dyrendalveien.

Springvann
Foto: Scanpix