Haldens nye "ryddegutt"

Eivind Hansen ser ut til å bli ansatt som ny rådmann i Halden. I kommende kommunestyremøte er det ventet at nåværende rådmann avsettes.

Eivind Hansen

NY RÅDMANN I HALDEN. Eivind Hansen (41), som til daglig styrer Halden Kommunale Pensjonskasse, kan bli ny rådmann i Halden kommune.

Foto: Privat

Per Egil Pedersen har vært rådmann i Halden siden 2004.

Han blir mest sannsynlig avsatt i et lukket kommunestyremøte torsdag denne uka. Det sørger et politisk flertall for.

Det er Høyre, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, som utgjør flertallet.

Fremskrittspartiet, Ap, SV og Pensjonistpartiet er i opposisjon.

I samme møte vil trolig Eivind Hansen bli konstituert som rådmann for en periode på seks måneder, mens stillingen som rådmann blir utlyst.

Hansen er i dag leder for Halden Kommunale Pensjonskasse.

Det er kommunestyret som ansetter og avsetter rådmannen.

Les også:

Per Egil Pedersen

AVSETTES TORSDAG. Per Egil Pedersen har vært rådmann i Halden siden 2004. I kommunestyret denne uka, vil flertallet av politikerne i kommunestyret mest sannsynlig gå for å avsette ham.

Foto: Kjetil Berg

Misnøye med underskudd

Ordfører Thor Edquist har sagt at flertallet i morgendagens kommunestyremøte ikke kommer til å begrunne hvorfor de vil ha rådmannen fjernet.

Posisjonspolitikerne i Halden vil ikke gi noen nærmere begrunnelse for hvorfor de ikke har tillit til rådmannen, skriver Halden Arbeiderblad.

Kommunen har et underskudd på 130 millioner kroner for 2011.

Thor Edquist skriver i et leserbrev i Halden Arbeiderblad den 21. februar i år, at den økonomiske situasjonen for Halden er mye verre enn de 130 millionene i minus fra 2011.

Halden-ordføreren forteller at, da forrige valgperiode startet i 2007, var det rundt 45 millioner i frie disposisjonsfond. Disse pengene er nå brukt opp.

I tillegg er 77 millioner inntektsført som premieavvik for pensjonen.

Kommunen har mottatt momskompensasjon fra Staten i forbindelse med investering i størrelsesorden 150 millioner kroner. Pengene er ikke benyttet til å nedbetale gjeld, men er brukt på drift av kommunen.

"Tilsammen er det brukt 402 millioner til drift, som ikke er ordinære driftsmidler. Gjelden har fra 2007 til 2011 økt fra ca. 650 millioner kroner til ca. 1,9 milliarder kroner", skriver Edquist.

Haldenser på sin hals

Eivind Hansen er født i Halden i oktober 1971.

Han er utdannet ved Østfold Distriktshøgskole (HiØ) og Bedriftsøkonomisk Institutt.

- Jeg gikk ut i 1994 som diplomøkonom, eller bachelor i økonomi og administrasjon, som det heter nå, sier Hansen til NRK.no.

Han er utdannet for spesialisering i økonomistyring, og har jobbet som økonomi- og IT konsulent i Aetat 1994 - 1997.

Han var ansatt ved Fylkesarbeidskontoret, og også en periode beordret til tjeneste i Arbeidsdirektoratet.

- Jeg begynte i Østfold fylkeskommune i 1997, som spesialkonsulent på økonomiavdelingen, med ansvar for økonomisystemet og den "digitale delen" av økonomistyringen, samt finans, forteller Eivind Hansen.

Les også:

Jobbet med "konkurransedyktige Sarpsborg"

Eivind Hansen begynte i Sarpsborg kommune i 2002 som finansforvalter.

- Jeg jobbet også med rapporterings- og styringssystemet vi bygde opp, og var prosjektleder for ulike prosjekter.

Det prosjektet vi jobbet mest med var et vi kalte "konkurransedyktig kommune", som var et effektiviseringsprosjekt, der vi målte all tjenesteproduksjon i Sarpsborg mot de beste kommunene (eller private).

Målet var å lære av de beste, og prosjektet gikk kontinuerlig over flere år, forteller Hansen.

Sarpsborg kommune hadde overskudd i hele den tøffe perioden etter 2001/2002, da overføringene til kommunesektoren begynte å minke, mens Einar Evensen var rådmann.

- Kunne ikke si nei

I 2007 kom Eivind Hansen til Halden Kommunale Pensjonskasse, og følte at han "kom i mål", og i følge ham selv hadde han ikke flere mål for karrieren.

- Pensjonskassen er godt rigget, og det er veldig spennende å jobbe med den. Vi føler at vi har løftet den flere hakk på de siste fire årene, sier Hansen.

Så kom utfordringen fra ordføreren, og hvis kommunestyret går inn for å avsette Pedersen, og ansatte Hansen, vil han bli konstiuert som rådmann.

- Dette kunne kan jeg rett og slett ikke si nei til, sier Eivind Hansen.

Som leder er Hansen et ubeskrevet blad, men på kommuneøkonomi er han svært sterk.

- Jeg har tatt mye ansvar opp gjennom årene. Så får vi se hvordan dette går, dersom det skulle bli aktuelt.

Avtalen jeg har med ordføreren, er at jeg stiller meg til disposisjon i en periode, hvis kommunestyret skulle finne å avvikle den nåværende rådmannens arbeidsforhold, sier Eivind Hansen.

Etter det NRK.no kjenner til er nå hele Halden Kommunale Pensjonskasses styre og deler av den kommunale administrasjonen kjent med Eivind Hansens påtenkte rolle.

Det samme gjelder posisjonens og opposisjonens politikere.

Finnes på Google

Googler man Eivind Hansen på nettet, vil man foruten en rekke artikler om pensjonskassen også finne at han er registrert med et enkeltmannsforetak; Eivind Hansen Rådgivning.

- I løpet av min tid i Sarpsborg ble jeg engasjert i NKK (Norges kemner- og kommunekasserers forbund), da de satte i gang et prosjekt for å øke kompetansen i kommunene på finans.

Jeg var NKKs prosjektleder for etableringen av Kommunalfinansstudiet ved Høgskolen i Gjøvik, og jeg holdt en del kurs for NKK i 2004-2005.

Som følge av dette ble jeg litt kjent rundt om kring, og ble invitert til å holde kurs og samlinger for andre, for eksempel noen kommunerevisjoner og noen økonomiavdelinger hos fylkesmenn.

Vi skrev også en håndbok i kommunal finansforvaltning på den tiden der, som ble solgt til de fleste kommuner i landet, forteller Hansen.

Boken er i følge Hansen pensum på kommunalfinansstudiet.

- Det meste av dette gjorde jeg som ansatt i Sarpsborg kommune, men noen av kursene gjorde jeg på fritiden via enkeltmannsforetaket. Det har ikke vært aktivitet i det foretaket etter at jeg begynte i Halden Kommunale Pensjonskasse, sier han.