Halden: Rådmannen vil rydde opp i havna

Har subsidiert småbåter og tatt for høy anløpsavgift.

Elisabeth, Heerenveen Nederland

HAR TATT FOR HØY AVGIFT. Halden kommune har overpriset anløpskostnadene inn gjennom fjordene til Halden. Rådmannen peker nå på at satsene skal være selvkostbaserte, og at Halden kommunes satser enten må fryses eller settes ned.

Foto: Rainer Prang / NRK

Til kommende havnestyremøte i Halden den 4. november varsles en solid gjennomgang av havnas aktiviteter fra rådmannens side.

Av saksdokumentene til møtet bekreftes det NRK i de siste ukene har omtalt om at småbåthavn-virksomheten er kraftig subsidiert og at anløp til den offentlige havna er overpriset.

Les mer:

Bekrefter subsidiering

Båtplasser ved Høvleriet i Halden

HER STARTET SNØBALLEN Å RULLE. Det var etter en klage på kommunestyrets vedtak om å leie private båtplasser ved det nye kjøpesenteret på Høvleriet (bildet), at subsidieringen av småbåtplasser via havnekassa kom til overflaten i full skala.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det var da tidligere havnesjef, nå havnestyremedlem for Venstre - Øyvind Johannessen, i fjor klaget inn et kommunestyrevedtak om å bruke 3.750.000 kroner av havnekassa til å leie 30 private båtplasser på området Høvleriet fordelt med en kvart million på de neste 15 årene, at snøballen begynte å rulle.

De forholdene Øyvind Johannessen og tidligere spesialkonsulent i Fiskeridepartementet Ørn Grahm har pekt på rundt leieavtalen på Høvleriet, bruk av havnekassas midler og Halden kommunes brudd på Havne- og farvannsloven er fra rådmannens side behørig omtalt i dokumentene havnestyret nå får.

Det heter blant annet i dokumentene:

"Det er viktig for rådmannen å synliggjøre at ressursbruken innenfor «småbåt/gjestehavn» i dag er ca 1,5 millioner høyere enn inntektene. Utfra et forretningsmessig prinsipp må da enten inntektene økes eller ressursbruken reduseres. "

- Her har det i Halden med andre ord vært en "rå" subsidiering av småbåtvirksomheten fra nyttetrafikken, sier Ørn Grahm til NRK.

Rådmannen skriver at de ansatte i havnedriften bruker hele 50 prosent av lønnskostnadene til småtbåthavn av et lønnsbudsjett på 3,1 millioner kroner i 2014.

Med inntekter på 1,9 millioner, diverse utgifter på en 1,2 millioner og ytterligere 1,5 millioner i lønn til havneansatte går ikke denne virksomheten i pluss med dagens organisering og leiesatser i småbåthavna.

- Derfor var den avtalen kommunestyret gikk inn for i august i fjor helt hinsides gal. Det finnes ikke penger i noen post i havnekassa øremerket "småbåthavn", som kan finansiere en kvart million kroner hvert år i de neste 15 årene, slik kommunestyret har vedtatt å gå inn for i leieavtalen på Høvleriet. Kassa er rett og slett tom, sier Øyvind Johannessen til NRK.

Les mer:

Småbåthavn bør være selvfinansierende

Rådmannen ønsker en synliggjøring og opprydding slik at ressursbruk blir plassert der den «hører hjemme».

Det er avgifter til anløp og kaivederlag etter Havne- og farvannsloven og leieinntekter fra arealer og bygg som ifølge rådmannen skaper god økonomi og overskudd til havnedriften.

– Drift av småbåtplasser og gjestehavn bør derfor være selvfinansierende. Utfra et forretningsmessig prinsipp må da enten inntektene økes eller ressursbruken reduseres, heter det fra rådmannen i saksdokumentene.

Det arbeides nå med å vurdere hva gjennomgangen av havnekassa innebærer for leiesatsene av de kommunale småbåtplassene i 2015, og om mannskapsstyrken på havna skal få andre oppgaver.

Les også:

- Kan ha krav på tilbakebetaling

Ørn Grahm

RÅ SUBSIDIERING. - Småbåtvirksomheten går i minus, og det er industrien i Halden som har delfinansiert småbåtplassene, sier Ørn Grahm.

Foto: Privat

I dokumentene til havnestyrets møte neste uke ligger også en erkjennelse av at Halden kommune har tatt seg for godt betalt av skip som anløper den offentlige havna med utgangspunkt i Havne- og farvannsloven.

Det er rådmannens oppfatning at Halden havn må ha en forvaltning og et prisnivå etter bestemmelsene i Havne- og farvannsloven.

Det heter fra rådmannen:

"Rådmannen skal legge fram en sak om en endring vedrørende ressursbruk innenfor de ulike ansvarsområdene knyttet opp mot nødvendige endringer i avgiftene. I første omgang gjelder dette småbåt/gjestehavn, men kan også påvirke de andre tjenestene det tas betalt for.

Isolering av oppgavene som utføres kan resultere i at havnedriften blir og har blitt priset for høyt etter bestemmelser i lovverket, selv om det kan avsettes midler til fond. Halden havn må ha forvaltning og prisnivå etter bestemmelsene i Havne- og farvannsloven.» "

– Selvsagt er anløpsavgiften i Halden altfor høy. For eksempel Nexans, som har sine private kaianlegg og kun skal betale anløpsavgift, har derfor i lange tider gjennom betalingen av denne høye anløpsavgiften subsidiert småbåtvirksomheten i Halden. Dette gjør de fortsatt, sier Ørn Grahm og fortsetter

Så vidt jeg vet har ikke Nexans fremsatt noe krav om tilbakebetaling, men alle brukere av den offentlige havna kan i prinsippet fremsette krav om tilbakebetaling for flere år bakover i tid, hvis de har betalt for mye anløpsavgift, sier Grahm til NRK.

Les havnestyrets møtedokumenter 4. november 2014: