Halden: - Ordfører farer med tøv!

Tidligere havnesjef i Halden raser mot ordførerens påstander rundt småbåtplasser i elva Tista.

Øyvind Johannessen

- HAN VET IKKE HVA HAN SNAKKER OM. Tidligere havnesjef Øyvind Johannessen raser mot ordfører Thor Edquist i forbindelse med bruk av havnekassas midler til småbåtplasser på privat grunn .

Foto: Rainer Prang / NRK

Den tidligere havnesjefen i Halden kommune, Øyvind Johannessen, har klaget inn kommunen til Fylkesmannen, Samferdselsdepartementet og Kystverket for det han mener er ulovlig tapping av havnekassa.

Kommunestyret vedtok i august i år å leie småbåtplasser på privat grunn på området Høvleriet ved elva Tista for 250.000 kroner per år de neste 15 årene.

Johannessen mener det dreier seg om subsidiering av en privat utbygger.

- Ifølge havne- og farvannsloven er det ikke anledning til å bruke havnekassa på denne måten, sier Johannessen til NRK.

Etter et blogginnlegg om småbåtplassene fra Haldens ordfører Thor Edquist (H) på ordførerens egen nettside er Johannessen ytterligere opprørt.

Les også:

Ordfører Thor Edquist (H)

IKKE NÆRINGSFIENDTLIG. Ordfører Edquist tilbakeviser at kommunen opptrer næringsfiendtlig i forhold til prioriteringer av havnekassa.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

- Han har ikke greie på det han snakker om

Thor Edquist fikk i bakkant av mediaoppslaget med Øyvind Johannessen om båtplassene i Tista havnestyret opprinnelig sa nei til, et spørsmål på sin egen blogg Glad i Halden knyttet til de nærmere 40 båtplassene kommunestyret vedtok å leie av private.

Spørsmålet lød:

"Du Thor, denne havnesaken med disse nye båtplassene nede ved
bryggepromenaden skjønner jeg ikke mye av. Hvordan har man kommet frem til 3,7 millioner? Og viktigere: Hva slags prioritering er det å sette av 250 tusen per år til en ny bryggepromenade når det, for eksempel, kuttes innen kultur?
"

Svaret fra ordfører Edquist:

"Det er flere ting. F.eks ønsket om å utvikle den nye bydelen slik at det blir lett adkomst via bryggepromenade for alle, og dekke fremtidig behov for båtplasser med tanke på at det over år skal bygges over 400 leiligheter i området. Og at det ville blitt dyrere å bygge den promenaden i fremtiden, dersom det ikke ble gjort samtidig med at det private bygget ble reist. Nå vil fremtidige båtplassinntekter tilfalle kommunen."

- Han har jo ikke greie på det han snakker om. De gamle industriområdene Tyska og Hollenderen vil koste mange, mange ti-talls millioner å rense opp i, og det er kommunen som har forpliktet seg til å gjøre oppryddingen i giftområdene.

Halden er Norges fattigste kommuner og båtplassleie av private midt oppe i alt dette virker søkt. Når Edquist svarer det han gjør her, forteller det kun at han har ikke greie på det han snakker om, sier Øyvind Johannessen til NRK.

Utbygging ved Tista i Halden

BYGGES VED TISTA. En privat eiendomsutvikler har satt av plass på området Høvleriet (bildet) til bryggepromenade.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Ikke populære båtplasser

Kommunestyret vedtok at de rundt 40 båtplassene på en privat tomt skal finansieres ved at havnekassen årlig betaler 250.000 kroner de neste 15 årene. Dette er for å dekke utgftene ti byggingen av bryggepromenaden langs Tista over området Høvleriet.

- Det er minst et tilsvarende antall plasser ledige lenger opp i Tista, som havnevesenet ikke har klart å få leid ut. Derfor er det helt unødvendig å etablere disse nye plassene nå, sier Johannessen.

Han peker på at elva er grunn, og at det er to bruer båtfolket skal under for å komme frem til båtplassene nær Tistas munning ved Høvleriet og lenger opp i elva.

- Både jernbanebrua og den nye brua ligger så lavt, at det er begrenset hvilke båter som kan gå opp elva. Med dette som bakteppe burde det være innlysende for politikerne at nye båtplasser ikke har noe for seg, sier den tidligere havnesjefen.

- Opptatt av helhet

I følge juridisk konsulent Ørn Grahm, som er koblet på bryggepromenade-saken av tidligere havnesjef Johannessen, finnes det ingen kalkyler/ kostnadsoversikt i kommunen som indikerer at 3,7 millioner kroner i leieutgift de neste 15 årene er «riktig sum» å betale.

NRK har spurt ordfører Edquist om han har noen konkrete tall å vise til, som er fremlagt til politisk behandling for hva det vil koste å bygge bryggepromenade med båtplasser på Høvleriet.

Det har han ikke, men han svarer

- Hvis vi ikke hadde bygget promenaden nå i forbindelse med byggingen, ville utbygger kunne valgt en bryggeform som ikke egnet seg for allmenheten. Vi har vært opptatt av en helhetlig bryggepromenade langs hele elven, sier Edquist.

Halden havn, Mølen

MØLEN ER OFFENTLIG HAVN. Halden kommunes havn ligger på Mølen, og er flittig brukt av kabelprodusenten Nexans.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Næringsfiendtlig politikk

Øyvind Johannessen sier til NRK at havnekassa ikke er bunnløs, og at det mest riktige av kommunen ville være å prioritere å gjøre storhavna på Mølen i stand til å håndtere behovet fra byen næringsliv.

- Det koster millioner å sette kai og kaikanter i stand. Skal vi beholde og tilrettelegge for en lokal gigantbedrift som for eksempel Nexans, må kaia være i skikkelig stand, sier Johannessen.

Han peker på at områder, som nylig er satt i stand langs kaia på Mølen, er leid ut for lang tid fremover.

- De reparasjonene kommer til å tjene seg inn, sier han.

Som kommentar til Johannessens påstander om at det drives næringsfiendtlig politikk og at det ikke tas nok vare på storhavna, svarer Edquist at kommunen håndterer saken nettopp med sikte på å legge til rette for næringslivet.

- At det er nettopp det vi gjør. Vi har ført hele Mølenområdet tilbake til Halden kommune, fra Halden byutvikling, og sagt i vår samarbeidsavtale at Mølen skal benyttes til havn og ellers til det beste for Haldens næringsliv.

For å vise at vi satser på havn har vi i tillegg gjenopprettet et eget havnestyre, et styre Johannessen har etterlyst i mange år, og som han nå som følge av vår politikk selv sitter i, sier ordføreren.

- Unaturlig at kommunen betaler

Thor Edquist har tidligere gitt tydlig uttrykk for at det er viktig å legge til rette for bedrifter, som bruker Halden havn.

NRK har spurt ordføreren, med forutsetning i Johannessens påstander om at havnekassa ikke er utømmelig og i forhold til Edquists tidligere uttalelser om havnas viktighet, om han fortsatt mener det er en riktig prioritering å bruke havnekassas penger på bryggepromenaden langs Tista på privat grunn.

- Det ville vært unaturlig at kommunen tok denne investeringen da havnevesenet har bygget alle andre brygger i Halden.

Da måtte i så fall Halden kommune begynt å konkurrere med sitt eget havnevesen om utleie av båtplasser, sier Thor Edquist til NRK.

Les også:

Avtalen opphører etter 15 år

På ordførerbloggen skriver Edquist at fremtidige båtplassinntekter tilfaller kommunen.

Gjelder det lenger enn 15 år mens kommunen leier plassene med havnekassas midler?

- Det gjelder for 15 år. I den tiden vil også leieinntekter for båtplasser komme som en inntekt til havnekassa. Halden står foran en stor fortetting i sentrum, noe vi er pålagt av statlige myndigheter, de nærmeste årene, sier Edquist.

- Jeg forventer at en ordfører, som skriftlig kommer med slike påstander, har hold i det han sier. Plassene i Tista er vanskelige - kanskje umulige å leie ut. Det vil i verste fall tilsi at det ikke kommer inn noen inntekter i det hele tatt i de 15 årene.

Deretter overtar kommunen bryggepromenaden, mens grunneier leier ut båtplassene, sier Øyvind Johannessen oppgitt.

Les også:

Tomteområder i Halden

KAN FÅ 400 BOLIGER. Kommunestyret i Halden vedtok den 23. mai i år med 40 mot 9 stemmer å gå inn for at Norske Helsehus as og Betonmast as skulle få kjøpe tomteområdene Tyska og Hollenderen for 100 millioner kroner. Kommunen har forpliktet seg til å rydde områdene for gift.

Foto: Rainer Prang / NRK

30 millioner fra kjøperne

På området Tyska og Hollenderen, der det foreligger planer om å bygge 400 nye boliger, er det omfattende saneringsoppgaver i vente.

I følge grunnundersøkelser finnes det kraftig forurensning, og kommunen har solgt områdene med løfte om å rydde opp i forurensningen før utbygger setter igang med boligbygging.

Ordfører Thor Edquist har tidligere sagt, at det langt i fra er sikkert at Halden kommune kommer til å tjene penger på Tyska og Hollenderen.

Når det gjelder kommunens økonomisk vanskelige situasjon, som har gitt en plass på ROBEK-listen, og mulighetene for å kunne finansiere opprydding/ sanering av Tyska og Hollenderen svarer Edquist

- Når utbygger av området er ferdig med en utbyggingsplan for de enkelte tomteområdene, forfaller de betaling. Første steg gir 30 millioner til Halden byutvikling før bygging påbegynnes.

Disse pengene skal brukes til sanering av tomteområde nr 1. Etter hvert som de to andre har en godkjent utbyggingsplan skjer det samme her med betaling før arbeidet med rensing, vann og kloakk starter, sier han.