Halden-revisor får støtte

Norges Kommunerevisorforbund støtter Østfold Kommunerevisjon i krangelen med Halden kommune om regninger.

Halden kommune rådhuset

KRANGEL OM REGNING. Halden kommune mener å ha betalt Østfold Kommunerevisjon det de skal for revisjonsåret 2010.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune har fått et inkassokrav på 245 000 kroner for en ubetalt regning fra Østfold Kommunerevisjon.

Nå havner forholdet i Forliksrådet.

Kommunerevisjonen mener kommunen ikke har gjort opp for seg for revisjonstjenester selskapet har utført.

Rådmannen i Halden - Per Egil Pedersen, sier til nrk.no at saken skyldes en uenighet om sluttoppgjøret for revisjonshonoraret for 2010.

Les også:Fikk ikke full betaling

Per Egil Pedersen

UENIGE. Rådmann Per Egil Pedersen mener uenigheten mellom kommunen og kommunerevisjonen ikke burde vært trukket inn i rettsapparatet.

Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Daglig leder i Østfold Kommunerevisjon Einar Gundersen bekrefter at det er penger for arbeid utført i 2010 man har sendt inkasso på.

Verken Gundersen eller rådmann Per Egil Pedersen ønsker å utdype saken overfor nrk.no, fordi de fortsatt er samarbeidspartnere.

Pedersen sier at han mener dette er en sak som burde vært løst partene imellom, uten å involvere Forliksrådet og rettsapparatet.

Halden kommunes rådmann vil ikke si noe om hvorfor regningen fra Østfold Kommunerevisjon ikke er betalt, hva uenighetene går ut på eller hva de kommer til å gjøre videre.

Les ogå:Østfold Kommunerevisjon får støtte

Ole Kristian Rogndokken

KRITISK TIL KOMMUNEN. O.K. Rogndokken fra Norges Kommunerevisorforbund støtter Østfold Kommunerevisjon. Rogndokken sier det ikke er rart at det er mer-kostnader knyttet til et regnskap der kommunen kunne vedta et pluss-resultat for 2010 selv om kommunerevisjonen mente det egentlige resultatet var åtte millioner i minus.

Foto: NKRF

Kommunal Rapport skriver at Halden kommune mener Østfold Kommunerevisjon allerede har fått betalt via akontoregninger gjennom 2010.

Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), Ole Kristian Rogndokken, gir Østfold Kommunerevisjon full støtte.

- Dersom Halden kommune nekter å betale, innebærer det i realiteten at den skyver sin del av utgiftene over på nabokommunene, sier Rogndokken til Kommunal Rapport.

Kommunerevisjonen er organisert i et interkommunalt selskap og skal drive til selvkost.

Østfold Kommunerevisjon er medlem av NKRF.

Video Halden Høyre sier Ap bløffer om overskudd

Halden Høyre sier Ap bløffer om overskudd


Merarbeid i 2010

I tillegg til at Halden kommune mener å ha betalt det de skal, hevder kommunen i følge Kommunal Rapport at revisjonen har fakturert et uvanlig høyt beløp for arbeid med fjorårets regnskap utført i år.

Østfold Kommunerevisjon hadde flere merknader til 2010-regnskapet.

Kommunerevisjonen viste et 2010-regnskap med et underskudd på åtte millioner kroner, men et flertall av Halden-politikerne godkjente et regnskap som viste seks millioner i pluss.

- Det er opplagt at det ligger mer-arbeid i forhold som fører til merknad i revisjonsberetningen, sier Rogndokken.

Han sier det er vanlig og helt nødvendig at regnskapstall fra 2010 må håndteres påfølgende år.

Rogndokken forteller at en god del av arbeidet med å revidere et årsregnskap må skje etter at regnskapet er avlagt, altså året etter regnskapsåret.

- Utgiftene for arbeidet som har skjedd i 2011, skal derfor belastes 2011, sier Ole Kristian Rogndokken til Kommunal Rapport.