Halden-budsjettet lovstridig?

Økonomiplanen i Halden mangler penger til vedtatte tiltak og har feil i investeringsbudsjettet.

Kommunestyret i Halden

Økonomiplanen i Halden, som ble vedtatt i kommunestyret (bildet) forrige uke, mangler penger til vedtatte tiltak og har feil i investeringsbudsjettet.

Foto: TV Halden

Det politiske flertallet med Ap, SV og KrF fikk forrige uke vedtatt sitt budsjettforslag i Halden kommune. Også RV og Pensjonistpartiet støttet forslaget.

I det 35 sider lange budsjettforslaget fra de tre flertallspartiene er det flere feil, ifølge Kommunal Rapport.

* Det er ikke satt av penger til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger på Tyska, som er vedtatt i verbaldelen av budsjettet.

* I den vedtatte investeringsplanen er det ingen overføring av momskompensasjon fra driftsregnskapet, slik lovverket pålegger kommunen.

* Det er satt opp to forskjellige inntektsrammer i driftsbudsjettet. Avviket er på 186 millioner kroner for hele økonomiplanen.

Les også:

- Strider mot kommuneloven

Budsjettet strider dermed mot kommuneloven, mener generalsekretær Asbjørn O. Pedersen i Norges kemner- og kommunekassererforbund.

- Utbyggingen av sykehjemsplasser bekreftes i verbaldelen, men følges ikke opp i talldelen. Disse tingene må henge sammen. Det er ikke greit å gjøre det på denne måten.

Er det vedtatt investeringer, krever kommuneloven at økonomiplanen rulleres, slik at investeringene tas inn, sier Pedersen til Kommunal Rapport.

Sykehjem Tyska/Hollenderen Halden

Kommunestyret vedtok i november i år å starte et forprosjekt for bygging av eldreboliger på Tyska.

Foto: Ill: SG Arkitekter

Vil ha eldreboliger

Det er ingen tvil om at flertallet i kommunen vil ha eldreboliger, og i november i år vedtok kommunestyret å starte et forprosjekt for bygging av eldreboliger på Tyska.

I budsjettet som flertallet nå har vedtatt, er formuleringen omgjort til "bygging av boliger/sykehjemsplasser" og omtalt som at "Hovedsatsingen i 2011 innen helsesektoren er (…) oppstart av nye sykehjemsplasser på Tyska".

Lederen av finansutvalget, Morten Christoffersen (KrF), sa i sitt hovedinnlegg i debatten at det skal komme 100 boenheter på Tyska, som omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

- Sykehjemmet på Tyska vil være prosjekt som blir iverksatt, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Svein Olaussen, da han la fram forslaget.

Det er i økonomiplanen satt av 20 millioner kroner til prosjektet i 2011 og deretter ingenting.

Husbanken gir støtte opp til en maksimal anleggskostnad på knapt 2,2 millioner kroner per plass.

Basert på disse kostnadene vil brutto kostnad for investeringene på Tyska ligge rundt 200 millioner kroner, og ikke 20 millioner, som flertallet nå har vedtatt.

Momshåndtering i strid med reglene

I budsjettforslaget fra Ap, SV og KrF mangler det også overføring av momskompensasjon fra drift til investering.

Pengene er riktignok satt av i driftsbudsjettet, men er ikke overført til investeringsbudsjettet.

Det er i strid med reglene.

- Kommunen har vedtatt å lånefinansiere alle investeringer de fire neste årene. Det har den lov til, hvis den selv overfører penger fra drift, sier Asbjørn O. Pedersen.

Overføringen kan settes på ubundet investeringsfond, og med en riktig overføring kunne kommunestyret valgt å redusere låneopptaket tilsvarende, forteller han.

Til sammen regner kommunen med rundt 150 millioner kroner i investeringsmoms de neste fire årene.