Halden brøt kommuneloven

Halden kommunestyre brøt kommuneloven da det valgte inn en kommunalt ansatt i kontrollutvalget.

Halden kommune
Foto: Rainer Prang / NRK

Det var under kommunestyremøtet den 8. november i år at flertallet i Halden kommunestyre bidro til at en kommuneansatt ble ulovlig valgt inn i kontrollutvalget for Arbeiderpartiet.

- Halden kommune brøt kommuneloven da den valgte inn en kommunalt ansatt. Loven er krystallklar på dette området, sier tidligere leder for kontrollutvalget i Halden, Ola R. Kristiansen fra Senterpartiet til NRK.

Han mener det må være mulig for Halden kommune å finne andre kandidater enn ansatte til kontrollutvalget, og det må ryddes opp i forholdet. 

Av kommunelovens § 77 om kontrollutvalget, pkt. 2 heter det:

"Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."

Ann Kristin Grødahl, Rødt

- Jeg er enig i at Halden kommune brøt kommuneloven, da en kommunalt ansatt ble innvalgt i kontrollutvalget, sier leder for kontrollutvalget i Halden kommune Ann Kristin Grødahl (Rødt).

Foto: www.roedt.no

Innrømmer brudd på kommuneloven

Den nye lederen for kontrollutvalget i Halden kommune, Ann Kristin Grødahl fra partiet Rødt, sier til NRK at hun ikke var kjent med at den ene av representantene til kontrollutvalget var ansatt i kommunen før sist fredag (23.11.07).

- Jeg ble kjent med at John Erik Eriksen hadde et ansettelsesforhold i kommunen sist fredag da kontrollutvalget hadde sitt første møte etter at vi ble valgt, sier Grødahl til NRK.

Hun fikk da vite at Eriksen (Ap), som sammen med Edna Henriksen (Ap) og Grødahl, var de tre eneste av i alt fem utvalgsmedlemmer som ble valgt av kommunestyrets flertall den 8. november, mottok lønn fra kommunen, men at han  var på vei mot oppnådd pensjonsalder.

- Han møtte ikke opp til dette første kontrollutvalgsmøtet, og det første vi nå må gjøre er å få avklart de juridiske sidene ved at han er innvalgt til kontrollutvalget, sier Grødahl til NRK.

Hun sier det ikke er en optimal løsning at Eriksen fortsetter å melde forfall til møtene i kontrollutvalget frem til han blir pensjonist. 

- Vi må få avklart om det lar seg gjøre å fortsette slik, eller om representanten må velges på nytt, sier Ann Kristin Grødahl.

Brøt eget regelverk

Forut for valget av representanter til kontrollutvalget den 8. november hadde et enstemmig kommunestyre vedtatt at det nye kontrollutvalget skulle reduseres fra sju til fem medlemmer, og at fire av disse - inkludert utvalgslederen - skulle komme fra opposisjonen, og tre fra posisjonen.

Det ble turbulent i Halden kommunestyre, da kontrollutvalget skulle velges, og beskyldningene haglet om avtalt spill, da Rødt meldte opp Ann Kristin Grødahl som sin kandidat som leder til kontrollutvalget, og fikk støtte fra Ap og SV som har flertall i kommunestyret.

Rødt, som inntil kommunestyremøtet den 8. november av de øvrige i opposisjonen var regnet for å være et opposisjonsparti, hadde undertegnet på en avtale med fem andre opposisjonspartier om at Høyres Carsten Dybvig skulle være utvalgsleder, men stilte med en egen kandidat.

Da boikottet de fem opposisjonspartiene valget til kontrollutvalget, og det førte til at Grødahl og to fra Arbeiderpartiet var de eneste som ble innvalgt. Og den ene av de to Ap-representantene har altså et ansettelsesforhold i kommunen.

Hva kommunestyret velger å gjøre med saken er forventet å bli avklart i kommende kommunestyremøte den 13. desember i år.

Carl-Victor Sundling, Høyre Halden

Høyres gruppeleder Carl Victor Sundling mener hele kontrollutvalget må velges på nytt. Han mener det ikke er anledning til kun å bytte ut ett av kontrollutvalgsmedlemenne, som ble valgt i strid med kommuneloven.

Foto: Rainer Prang / NRK

Krever helt nytt utvalg

- Det er oppsiktsvekkende at det foreslås at det ulovlig valgte medlemmet skal melde forfall inntil han slutter i sin stilling. Dette er en uryddig måte å omgå en ulovlighet på, og det er to grunner til at hele dette kontrollutvalget må velges på nytt, sier Høyres gruppeleder i Halden kommunestyre, Carl Victor Sundling, til NRK.

De to forholdene Sundling peker er at det er innvalgt en ansatt til kontrollutvalget og det er valgt tre, og ikke fem medlemmer til utvalget, slik kommunens reglement slår fast at det skal være.

- Man kan heller ikke bytte ut ett enkelt medlem i kontrollutvalget.Forskrift om kontrollutvalg er klare på dette punktet, da må hele utvalget velges på nytt, slik vi ser det, sier Sundling.

Han mener at når kommunnestyret samles på nytt neste gang må politikerne erklære at dette var et ulovlig valg og sørge for at et helt nytt kontrollutvalg gjennomføres.

- Da oppnår man at man gjør et helt lovlig valg, og det er viktig, sier Sundling.

FOR 2004-06-15 nr 905: Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

§ 3. Utskifting av medlemmer:

Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.