Vil kjempe for de homofile

Dersom Håkon Haugli (Ap) kommer inn på Stortinget til høsten vil han kjempe mot diskriminering, hets og hatkriminalitet.

Håkon Haugli (Ap)
Foto: Arbeiderpartiet

Haugli var med på å etablere Arbeiderpartiets homonettverk i 2004 og har siden 2005 vært leder for nettverket.

- Homofiles livssituasjon og levekår blir min viktigste sak de neste årene. Det er viktig at vi får synliggjort mangfold som en styrke både for den enkelte og samfunnet. Samtidig må vi fortsatt jobbe for å styrke lesbiske og homofiles rettigheter, sikre bedre helse og motarbeide diskriminering, hets og hatkriminalitet, sier Haugli.

Trygghet i hovedstaden

Håkon Haugli står på 7. plass på Oslo-lista til Arbeiderpartiet til stortingsvalget 2009.

For Haugli er trygghet i hovedstaden den viktigste saken lokalt.

- Når det gjelder trygghet, har Oslo – i norsk sammenheng – noen spesielt store utfordringer: gjengkriminalitet, organisert kriminalitet, trafficking og overfallsvoldtekter. Oslopolitiet må styrkes slik at de både kan håndtere disse utfordringene og bekjempe det store omfanget av hverdagskriminalitet, sier Haugli.

Han mener at dagens lave oppklaringsprosent og de mange henleggelsene bidrar til å svekke tilliten til politi og rettsvesen.

- Politisk pitbull med rosa helikopterblikk

I profilen sin på Twitter beskriver Haugli seg selv som en politisk pitbull med rosa helikopterblikk. Han skriver at han er sosialdemokrat, urbanist og liberaler.

(Du kan også følge NRK Østlandssendingen på Twitter.)

Se også: Håkon Haugli på Facebook

Haugli ble Arbeiderparti-mann i 1989. Rettighetskamp var viktig da valget falt på Ap.

- Gode fellesskapsløsninger er en forutsetning for den enkeltes personlige frihet. Arbeiderpartiets prosjekt er et frihetsprosjekt. Kampen for arbeidstakeres, kvinners og minoriteters rettigheter og anerkjennelse er ulike sider av samme sak, sier Haugli.

- Oslopakke 3 er en bra start

Haugli ønsker en kraftig satsning på kollektivtransport.

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Oslopakke 3 er en bra start. Kollektivtransporten i Oslo-området må strykes ytterligere, og det må legges til rette for innfartsparkering i tilknytning til kollektivknutepunkter, sier Haugli.

- Oslo hadde i 2008 en vekst i folketallet på 2,67 prosent, det er den høyeste siden 1946. En forventer at byen vil vokse med 100 000 innbyggere i løpet av de nærmeste 10-15 årene. Om vi ikke skal kveles av køer og luftforurensning, må det satses kraftig på kollektivtransport, sier han.

Utvidet skoledag

Haugli og Arbeiderpartiet ønsker å utvide skoledagen til 28 skoletimer i uka på barnetrinnet.

- Vi vil videreutvikle heldagsskolen med fokus på grunnleggende ferdigheter og leksehjelp. Vi vil ha en time gratis SFO med fysisk aktivitet hver dag i de fire første årene, sier Haugli.

For å gjøre sykehustilbudet i Oslo bedre mener Haugli at kommunen må ta et større ansvar for å forebygge og forhindre sykdom og for å styrke eldreomsorgen slik at sykehusplasser frigjøres.

Ønsker ny rødgrønn periode

Når Haugli velger samarbeidspartnere er gjennomslag for Arbeiderpartiets politikk det viktigste. Han ønsker en rødgrønn regjering sammen med SV og Senterpartiet også etter valget.

- Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Et samarbeid med Fremskrittspartiet er helt unaturlig, sier Haugli.

Les mer om Håkon Haugli:

Uterestauranter bryter nye regler

Vil ha Oslo fengsel ut av byen

Nesten idyll i Oslo Ap

Vil gi narkomane havarikommisjon

Støre inn på sikker fjerdeplass

Høyresiden fester grepet i Oslo Ap

Avviser ikke homo-dødsstraff