Søker om å legge jordkabel til Hvaler

Hvaler-ordføreren jubler fordi Hafslund Nett har søkt om å legge jordkabel som ett av to alternativ til ny strømforsyning til Hvaler. Men hvem som tar ekstraregninga på om lag 70 millioner kroner er ennå ikke klart.

Sjøkabel

I dag er det kun et lite stykke sjøkabel. Hafslund søke rom å legge jordkabel langs Hvalerveien.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Jeg går ut fra at kommunene holder ord, sier Håvard Næss, talsmann for en av de to aksjonsgruppene mot nye luftledninger fra Kråkerøy til Hvaler.

Håvard Næss

Håvard Næss (t.h.) håper kommunen blir med på å spleise.

Foto: Anne Ognedal

Han viser til at både Fredrikstad og Hvaler kommune har kommet med muntlige løfter flere ganger og sagt at de skal være med på et spleiselag, bare de får en plan fra Hafslund.

Nå har nettselskapet søkt NVE om to alternativ for ny 132 kV strømtilførsel til Hvaler.

Foretrekker luftstrekk

Selskapet foretrekker fortsatt luftstrekk, og har flere alternative traseer for det. Noen av disse ble justert etter innspill i høringsrunden. En jordkabel fra transformatorstasjonen på Kråkerøy til transformatorstasjonen på Asmaløy har andreprioritet i søknaden.

– Min reaksjon er glede, hvis vi kunne få bakkekabel hele veien. Men vi snakker om kostnader som vi er nødt til å se på, sier Hvaler-ordfører Eivind Norman Borge.

Kommunene Hvaler og Fredrikstad har jobbet for å få til en gang og sykkelvei til Hvaler hvor også en strømkabel kan legges i bakken.

Merkostnad: 70 millioner

Hafslund Nett har beregnet at jordkabel vil koste 134 millioner kroner, mens luftstrekk fra 61 til 68 millioner kroner avhengig av hvilket alternativ som blir valgt. Merkostnaden på ca. 70 millioner kroner for kabel forventer nettselskapet at kommunene tar.

– Det tror jeg de har råd til hvis de bare vil. Håvard Næss i aksjonsgruppa på Kråkerøy viser til at Fredrikstad kommune blant annet hadde penger til å overta Fredrikstad stadion og legge kunstgress.

– Hvorfor ikke investere i framtida, spør Næss, og viser til at kraftledningene skal vare i 100 år.

Ordføreren: - Nesten miljøkriminalitet

Eivind Norman Borge, ordfører på Hvaler

Hvaler-ordfører Eivind Norman Borge, håper på jordkabel.

Foto: Pål Andersen / NRK

For å realisere en jordkabel må politikerne også finne penger til gang- og sykkelveien hvor jordkabelen eventuelt også skal legges. Hvaler-ordføreren vil se nærmere på kostnadene.

– Jeg tror begge kommunene og fylkeskommune ønsker å prioritere det her.

For Norman Borge handler det om hvordan inngangsporten til Hvaler og nasjonalparken skal se ut. I dag henger Hafslund Netts og Fredrikstad Energi AS sine strømledninger i samme mast. Blir det et nytt luftstrekk blir det to sett.

– Det hadde ikke blitt et vakkert syn, men nesten miljøkriminalitet slik som vi ser det, sier Norman Borge.