Hærverk på toglinja

Jernbaneverket advarer på et sterkeste mot det de oppfatter som livsfarlig hærverk på Østre linje. Med få dagers mellomrom er det plassert store plasttønner og grove jernstenger midt i sporet. I verste fall kan hærverket føre til avsporing og alvorlige ulykker. Alle de innrapporterte tilfellene av hærverk har skjedd i området ved næringsparken ved Askim stasjon.