Hadde levende fluelarver i sår

Omsorgssenteret skal ikke ha fulgt hudlegens anvisninger.

Larver i sår

Man fant levende fluelarver på kroppen til Åge Villi Kristiansen.

Foto: Bilde med tillatelse fra Fri Fagbevegelse/Fagbladet

Da Åge Villi Kristiansen ble sendt på et bo- og servicesenter fikk han så dårlig behandling at larver slo seg til i sår på beina hans. Fem dager senere døde han av et illebefinnende.

Kristiansen flyttet inn i en leilighet på Skoggata bo- og servicesenter i Moss fordi han trengte behandling av sår han hadde på beina.

Det er FriFagbevegelse og Fagbladet som skriver om saken.

Gammelt bilde av Åge Villi Kristiansen

Åge Villi Kristiansen fikk ifølge hudlegen ikke riktig sårstell på omsorgssenteret.

Foto: Bilde med tillatelse fra Fri Fagbevegelse/Fagbladet / Fri Fagbevegelse/Privat

76-åringen hadde fått sårene etter en ulykke, der han fikk etsende væske på seg. Kristiansen hadde problemer med væskende sår, og trengte derfor å få sårene renset, smurt og bandasjert.

Fikk ikke riktig behandling

På Skoggata skulle han få hjelp til dette av sykepleierne, men ifølge mannens hudlege ble ikke Kristiansen behandlet riktig. Heller ikke Kristiansens søster, Reidun Johannessen føler han fikk den behandlingen han trengte.

– Vi som pårørende var ikke fornøyd med det stellet han fikk. Det var nesten fraværende, forteller hun til bladene.

Johannessen var ofte på besøk for å hjelpe sin bror. En dag hun kom på besøk oppdaget hun at små, hvite larver i sårene på beina hans.

– Jeg ble helt målløs og sjokkert. Det skal ikke gå an, sier Johannesen.

Søsteren ønsker ikke å stille til intervju med NRK.

- Det er vårt ansvar

Senteret er drevet av bedriften Nordlandia. FriFagbevegelse og Fagbladet skriver at det ble meldt avvik om forholdet i Norlandias interne system.

Riikka Aubert er direktør for Care Norge i Norlandia, og svarer slik i en epost til NRK:

Hvilke rutiner har dere i etterkant av slike hendelser?
– Aller først vil vi si at denne saken og søsterens opplevelse berører oss sterkt, og vi er selvfølgelig ydmyke for at det kan være slik at vi kunne gjort en enda bedre jobb og hatt bedre dialog med de pårørende. Vi gikk gjennom denne hendelsen i fjor oktober internt iht våre kontrollrutiner, samt sammen med Moss kommune i henhold til våre samarbeidsrutiner. Vi er i dialog med Helsetilsynet og oversender rapport og journaler til dem for deres gjennomgang og uttalelse.

Hvem sitt ansvar var det at Kristiansen fikk larver i sårene?
– Det er vårt ansvar å gi god pleie og omsorg på Skoggata. Noe som dette skal ikke forekomme og gjør normalt ikke det. Vi kan forsikre at beboeren har fått jevnlig sårstell og legetilsyn, og Helsetilsynets gjennomgang vil avklare om noe kunne vært gjort annerledes.

Hudlegen sier pasienten ble feilbehandla. Hvorfor ble ikke anvisningene derfra fulgt?
– Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke gå i detaljene, men må henvise til de tilbakemeldinger som Helsetilsynet vil komme til å gi. Som nevnt er det også viktig å få frem at det har vært gitt jevnlig pleie og legetilsyn.

Aubert skriver videre i eposten til NRK at de nå ønsker å avvente en gjennomgang fra Helsetilsynet.

Døde av et illebefinnende

Fem dager etter denne hendelsen får Åge et illebefinnende, og to sykepleiere starter hjerte-lunge-redning. Men sykepleien gir opp før ambulansen kommer. De konkluderte med at Kristiansen var død.

Ambulansepersonellet skrev følgende i sin journal: «Da vi ankommer, har pleierne avsluttet hjerte-lunge-redning. Ingen er rundt pasienten.»

De legger også til at den avsluttede hjerte-lunge-redningen sørget for at Kristiansen ble fratatt sjansen til god vellykket gjenopplivning.

Fikk ikke tilfredsstillende behandling

I hudlegens journal står det at Kristiansen ikke fikk den behandlingen han hadde behov for. Bandasjeringen var ikke tilfredsstillende, i tillegg fulgte ikke servicesenteret Kristiansen til behandlingen, slik de var pliktig til. Han skal også ha veiledet de ansatte om hvordan de burde behandle sårene.

Søsteren Johannessen tok opp problemene med ledelsen på Skoggata, men hun følte at hun ikke ble hørt.

– Jeg håper andre får slippe å oppleve noe slikt, sier hun til FriFagbevegelse og Fagbladet.

Verken Skoggata bo- og servicesenter eller Norlandia har ønsket å kommentere saken ovenfor FriFagbevegelse og Fagbladet. Men landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge, Riikka Aubert, skriver i en epost at saken skal sendes til Helsetilsynet.

– Trist for alle

Ordføreren i Moss, Tage Pettersen, sier slike hendelser bestandig er trist.

Ordfører i Moss, Tage Pettersen

Ordfører i Moss, Tage Pettersen, sier dette er en trist sak for både pårørende og ansatte.

Foto: Tor-René Stryger / NRK

– Dett er trist både for pårørende og ansatte. og vi skulle selvfølgelig vært dette foruten. Men uhell kan desverre skje, også når man jobber med mennesker. Men jeg er glad for at Norlandia har valgt å sende saken til Helsetilsynet, sier Pettersen, og legger til at kommunalsjefen i kommunen følger opp, og at de er fornøyde med det som har skjedd i etterkant av saken.