Hopp til innhold

Habilitetssak til Høyesterett

Det omstridte spørsmålet om Gjenopptakelseskommisjonens habilitet i Torgersen-saken vil bli brakt inn for Høyesterett.

Fredrik Fasting Torgersen
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Borgarting lagmannsrett har avvist kravet om å realitetsbehandle spørsmålet om leder Janne Kristiansen og Gjenopptakelseskommisjonens øvrige medlemmer er habile til å behandle den nye begjæringen om gjenåpning av straffesaken fra 1958.

Advokat Erling Moss Fredrik Fasting Torgersens prosessfullmektig opplyser til NTB at de vil anke til Høyesterett.

Lagmannsretten mener at den ikke kan overprøve Gjenopptakelseskommisjonens egen avgjørelse om at kommisjonen er habil, og heller ikke et annet omstridt spørsmål om Torgersens rett til oppnevnt forsvarer ved kommisjonens behandling av saken.

Komplisert juss

Disse stridsspørsmålene i den 50 år gamle og nærmest endeløse Torgersen-saken handler om juridisk teori og komplisert juss i skjæringspunktet mellom straffeprosessloven og tvistemålsloven.

Spørsmålet er om domstolene kan overprøve Gjenopptakelseskommisjonens såkalte prosessledende avgjørelser.

Oslo tingrett svarte nei da saken ble avgjort der i juni i år. Borgarting lagmannsrett er enig med tingretten.

Sakskostnader

I tingretten ble Torgersen dømt til å betale staten 25.000 kroner i sakskostnader. Lagmannsretten er enig i denne avgjørelsen, men fritar Torgersen for å dekke statens sakskostnader for lagmannsretten.

Begrunnelsen er sakens prinsipielle betydning og behovet for rettsavklaring.

Fjerde forsøk

Den siste gjenopptakelsesbegjæringen, som Erling Moss framsatte i juli 2007, er det fjerde forsøket som Fredrik Fasting Torgersen og hans støttespillere gjør for å få gjenåpnet straffesaken fra 1958.

Der ble Torgersen dømt til livsvarig fengsel og ti års sikring for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Skippergata i Oslo den 7. desember 1957.

Torgersen, som fyller 74 år den 1. oktober, har hele tiden nektet seg skyldig i drapet.

Avvist gjentatte ganger

Høyesterett avviste en gjenopptakelsesbegjæring i 1976, og enda en i 2001. Det samme gjorde Gjenopptakelseskommisjonen i desember 2006.

Men Torgersens støttespillere der Erling Moss og professor Ståle Eskeland nå står i fremste rekke, fortsetter arbeidet for å få Torgersen frifunnet for drapet i Skippergata.