Hopp til innhold

Gulleråsen stasjon blir gjenåpnet

Gulleråsen på Holmenkollbanen får ny, midlertidig stasjon. Byrådet setter av penger i revidert Oslo-budsjett.

Gulleråsen stasjon

Gulleråsen stasjon ble stengt da Holmenkollbanen åpnet, men skal nå gjenåpnes.

Foto: Stig Morten Waage / NRK

Da Kongen gjenåpnet Holmenkollbanen i desember 2010, var det uten Gulleråsen stasjon. Perrongen var nemlig for kort for de nye, lange t-banetogene, og gapet mellom perrongen og vogna for stort. Siden har Gulleråsen vært stengt for trafikk mot sentrum.

Tre og et halvt år og mange naboaksjoner senere er det klart at stasjonen åpner igjen. Byrådet velger en midlertidig løsning og setter av åtte millioner kroner til dette i revidert Oslo-budsjett, som legges fram i dag.

Flere mindre godbiter

Det reviderte Oslo-budsjettet inneholder ingen store nysatsinger, men flere mindre godbiter:

  • 8 millioner kroner til midlertidig Gulleråsen stasjon.
  • 5 millioner kroner til gjenåpning av vederlagsordningen for tidligere barnevernsbarn.
  • 2,1 millioner kroner til belysning på Nedre Foss langs Akerselva.
  • 2 millioner kroner til Sommerskolen for at flere skal få innfridd sitt førsteønske.
  • 2 millioner kroner til forsterket renhold i indre by.
  • 1,5 millioner kroner til selvbetjening ved to bibliotekfilialer (uvisst hvilke).
  • 1,5 millioner kroner til beredskapsmateriell i Brann- og redningsetaten.
  • 1 million kroner til utprøving av byomfattende barneparktilbud.
  • 1 million kroner til arbeidet med å etablere et Vitensenter i Oslo.
  • 0,4 millioner kroner til publikumsaktiviteter på Linderud gård.

Dessuten setter byrådet av 36,5 millioner kroner ekstra til rehabiliteringen av Økern sykehjem. Bygget er i dårligere tilstand enn tidligere antatt, og det er blant annet funnet asbest som må saneres.

Den totale prislappen på rehabiliteringen av Økern sykehjem er dermed oppe i 138 millioner kroner.

Byrådet varsler også at rehabiliteringen av Legevakten i Storgata i påvente av en ny storbylegevakt blir dyrere enn forventet. Her øker prisen fra 135 til 165 millioner kroner.

Ansvarlige rammer

Stian Berger Røsland

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) er opptatt av ansvarlige rammer.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

– Byrådets forslag til justeringer av 2014-budsjettet viderefører hovedprofilen i det årsbudsjettet som ble vedtatt av bystyret i desember i fjor, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

– Det er helt nødvendig at endringene holdes innenfor ansvarlige rammer for å sikre nødvendig handlingsrom til å gjennomføre de store og viktige investeringene i blant annet skoler og kollektivtrafikk som kommunen har planlagt fremover som følge av den sterke befolkningsveksten, sier han.

At det er penger til fordeling i revidert budsjett skyldes i første rekke at Oslo kommunes pensjonsutgifter for i år blir 120 millioner kroner lavere enn byrådet fryktet.

Taper på kontantstøtten

På den annen side taper kommunen 50 millioner kroner på at kontantstøtten for toåringer ble gjeninnført etter det borgerlige budsjettforliket på Stortinget.

Staten inndro disse pengene fordi kontantstøtten angivelig skulle gi lavere etterspørsel etter barnehageplasser og dermed mindre barnehageutgifter. Det har vist seg ikke å slå til i Oslo, og dermed blir kommunen selv sittende igjen med regningen.

Barne i barnehage

Færre skulle velge barnehage når kontantstøtten økte. Det slo ikke til, og det taper Oslo 50 millioner kroner på.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix