Grunneier hindret ulvemerking

En grunneier fra Aremark er dømt for å ha hindret tjenestemenn fra Statens naturoppsyn i deres arbeid med merking av ulv.

Ulv skal stilles ut

Statens naturoppsyn ble hindret i sitt arbeid med å merke ulv i Aremark. (Illustrasjonsbilde.)

Foto: Lars Olav Lund/ Statens Naturoppsyn

Mannen reagerte da Naturoppsynets helikopter landet på et islagt vann på eiendommen hans. Nå må mannen betale en bot på 8000 kroner, i tillegg til saksomkostninger på 5000 kroner.

Halden tingrett bemerker at det i utgangspunktet kunne vært aktuelt å vurdere fengselsstraff for slike forhold, men at det ikke var aktuelt fordi mannen ikke hadde fått forsvarer.

I februar 2011 drev Statens naturoppsyn merking av ulv i Aremark. Til dette ble det benyttet helikopter, det ble skutt bedøvelsespiler mot dyrene og ulvene ble merket mens ulven var bedøvet.

I helikopteret var, i tillegg til piloten, en tjenestemann fra Naturoppsynet og en veterinær som også er professor. Naturoppsynets tjenestemann var i uniform, og har i sin tjeneste begrenset politimyndighet. Naturoppsynet har generell landingstillatelse i forbindelse med merking av ulv.

Kom med øksa i hånden

Lørdag 12. februar fikk mannskapene fra Naturoppsynet bedøvet en alfahann. De landet helikopteret på et vann, og planen var at de skulle ta med seg ulven til et annet sted i Aremark.

Nær stedet der helikopteret landet holdt grunneieren og faren hans på med merking av trær i skogen. Førstnevnte løp til stedet der helikopteret hadde landet, med øksa i hånden. Han startet en diskusjon med tjenestemannen fra Naturoppsynet om hvorvidt helikopteret hadde rett til å lande på dette stedet.

Mannen «kakket» i helikopteret med baksiden av øksen, samtidig som han uttalte noe i retning av at de ikke fikk lov å lette igjen. En nabo av mannen kom til stedet, og han var enig i at helikopteret ikke kunne ha lov til å lande der. Han støttet naboen sin i at de ikke skulle få lov å lette med helikopteret igjen, og tok tak i rotoren på helikopteret.

Fryktet for ulvens sikkerhet

Som en følge av diskusjonen med disse karene ble tjenestemennene forsinket i sitt arbeid. De fryktet at ulven ville bli drept dersom de forlot den. Det endte med at helikopterpiloten dro av gårde med helikopteret for å hente utstyret til å merke ulven. På vei tilbake tok de med seg lensmannen i bygda.

Da de kom tilbake roet situasjonen seg, og tjenestemennene lykkes i å få merket ulven slik de skulle. Halden tingrett er imidlertid ikke i tvil om at mannens oppførsel førte til at arbeidet ble forsinket en times tid.

Da ulven var merket, tok de den med seg i helikopteret. De landet et annet sted før de ga den oppvåkningssprøyte. Ulven er uten retningssans en stund etter oppvåkning, og derfor svært sårbar.

Grunneieren fikk et forelegg for forholdet. Dette forelegget ville han ikke vedta, og saken havnet i retten. Der la aktor ned påstand om en bot på 8.000 kroner, og samme sum i saksomkostninger. Mannen erkjente seg ikke skyldig, og ba om å bli frifunnet. Halden tingrett merket seg at saken var blitt gammel, det tok et år før forelegget ble utferdiget.

Må få gjøre jobben sin

– Norsk ulveforvaltning er omstridt, og et politisk brennbart område. Men borgerne i samfunnet må forholde seg til lovlig fattede lover og vedtak. Retten mener det dårlig er viktig at tjenestemenn får utført sine oppgaver uten hindringer, står det å lese i domsboken fra Halden tingrett.

Halden tingrett har gitt mannen en bot på 8.000 kroner, subsidiært 16 dager i fengsel. Tingretten mener også at mannen burde vedtatt forelegget, og har pålagt ham å dekke saksomkostninger med 5.000 kroner.