Grovt språk blant politikerne: «Faens rådmannkjerring»

Ordbruken blant politikerne i Modum er tidvis grov og utidig, mener Ap-politiker Ståle Versland.

Modum

Politikere i Modum kritiseres for å bruke et grovt og ufint språk.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Det er en sånn negativ måte å omtale de ansatte på og den ordbruken, enkelte kommer med sånne karakteristikker som ikke egner seg hverken i en kommunestyresal eller noe annet sted, sier Ståle Versland til NRK.

Ståle Versland

Ståle Versland er inne i sin første periode som politiker i Modum og er mer enn overrasket over språkbruken.

Foto: Privat /

Rådmannen skal blant annet ha fått sitt pass påskrevet ved å bli kalt «faens rådmannskjerring» ved ett tilfelle. Dette skal ha skjedd på gangen rett etter ett kommunestyremøte.

– Hvor ofte kommer det slike ytringer?

– Det er i hvert fall for ofte. Det er ikke bare rådmannen som får gjennomgå, men det er også andre i sentraladministrasjonen, og det hører jo ingensteds hjemme.

Versland, som til daglig jobber for politiet, er inne i sin første periode som lokalpolitiker. Han innrømmer at han er overrasket over språkbruken.

– Jeg er noe overrasket over nivået på diskusjonene og omtale av både av politikere og kommuneansatte. Vi politikere skal jo tåle litt, men de i administrasjonen har jo ikke så lett for å forsvare seg.

Får støtte fra flere

Det er flere som støtter Versland, ifølge Bygdeposten.no. En av disse er venstrepolitiker Erik Hörluck Berg, som er inne i sin andre periode som lokalpolitiker.

– Jeg synes det hittil i perioden har vært litt verre enn den forrige, sier han til avisa.

Han mener årsaken til språkbruken er behovet for å markere seg.

– Jeg tror det går på behovet for å markere seg, og så går det på mangel på forståelse for hvilke rolle vi har som politikere.

Må rydde opp

Og hva gjør så politikerne selv når man hører ufin ordbruk og prat.

– Vi prøver jo å holde dette på et saklig nivå, og at det blir litt temperatur i kommunestyresalen synes jeg bare er bra. Men når det blir sagt direkte stygge ting enten i kommunestyresalen eller direkte i tilknytning til dette, så prøver på en odrentlig å si at dette ikke aksepteres, sier Versland.

– Men prøver politikerne å rydde opp seg imellom? Har dere noen kultur for å få til en penere språkbruk?

– Vi har hatt en runde i formannskapet på dette her, hvor ordføreren tok opp en helt konkret sak. Og det er jo en måte å løse at det settes fokus på dette. At vi nå tar det opp i media tror jeg også kan bidra til en bedring.

Lærer opp politikere

Ved Høgskolen i Telemark startet de i fjor høst opp politikerskolen. Dette vårsemesteret har de nettopp etikk på læreplanen.

Professor Sven Arntzen, sier at det ikke er rom for å kalle ansatte med nedsettende ord.

– En som er satt til å gjøre en jobb må forventes å gjøre denne på en god måte. I dette ligger muligheten for kritikk av en ansatt for dårlig arbeidsutøvelse. Men dette er noe annet enn å karakterisere en ansatt som lat eller som idiot. Et annet moment er hvem som utøver kritikken og i hvilken sammenheng. Et møte er et offentlig forum, og der har slik kritikk i utgangspunktet ingen plass.

Professoren mener også at om man ikke holder seg til sak, så forsømmer man også det vervet man har blitt valgt til å fylle.

– Kommunepolitikere er valgte tillitsfolk. Det forventes av dem at de skal nå de beste løsninger for velgere og brukere av kommunale tjenester. Den sikreste måten å gjøre dette på er å holde seg til sak. Kommunepolitikere som ikke holder seg til sak men tyr til personangrep, har forsømt sine forpliktelser.