Groruddalen skal bli grønnere

Alna skal åpnes og områdene rundt elva skal settes i stand. Miljø er en viktig del av satsningen på levekår i Groruddalen.

Groruddalen
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Regjeringen har lovet å komme med 120 millioner kroner i en ekstra satsning på Groruddalen.

Vel 40 millioner skal utbedre boliger, og 50 millioner kroner går til veier og samferdsel.

I tillegg kommer altså 7 millioner kroner til grønt- og kulturmiljø i Groruddalen fra Miljøverndepartementet.

En av hovedoppgavene er å åpne Alna og sette i stand områdene langs elva.

Turveier og grønne korridorer

- Midlene skal også bidra til å bygge turveier og grønne korridorer langs elva og på tvers av dalen til marka på begge sider. Vi prioriterer tverrforbindelsen fra Grorud T-banestasjon til Ellingsrud T-banestasjon, blant annet med turvei langs Leirfossen som skal åpnes, turvei fra Grorud stasjon til Alnaparken og langs kulturparken ved Furuset kirke.

- Kulturminnene i Groruddalen skal sikres, og vi støtter arbeidet med å utvikle Akergårdene som gode møtesteder for befolkningen, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy i en pressemelding.

Midlene kommer i tillegg til 5 millioner kroner som er avsatt til dette programmet for 2006.

Groruddalssatsingen er organisert i samarbeid mellom Samferdselsdepartementet, Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Oslo kommune.

Fire satsningsområder

Staten og Oslo kommune vil spleise på innsatsen innen fire programmer for å utvikle miljø og levekår i Groruddalen:

  • Miljøvennlig transport i Groruddalen
  • Alna, grønnstruktur og kulturmiljø
  • Bolig-, by- og stedsutvikling
  • Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering

- Samarbeidet mellom staten og Oslo kommune om Groruddalen tar nå form, slik Soria-Moria erklæringen forutsetter, sier Bjørnøy.

I januar 2007 vil regjeringen og byrådet inngå en intensjonsavtale om det langsiktige samarbeidet om Groruddalen.

- Enkelte områder i de største byene våre har særlige miljømessige og sosiale utfordringar. Regjeringa ønsker å bidra til å bedre boforholdene og levekårene i disse områdene, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.