Hopp til innhold

Grønt lys for avgiftssoner

Lastebilene blir trolig de første som må betale et ekstra gebyr for å forurense Oslo-lufta.

Lastebiler på E6

EKSTRA GEBYR: Lastebilene blir trolig de første som må betale et ekstra gebyr etter at det nå er klart at Stortinget sier ja til lavutslippssoner.

Foto: Tomas Berger/NRK

– Det er på høy tid, sier Jan Bøhler, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo.

Oslo har i årevis etterlyst muligheten for å innføre permanente lavutslippssoner og avgiftsbelegge biler som forurenser mest. Saken har lenge vært utredet og vurdert av veimyndighetene uten at den nødvendige lovhjemmelen er gitt.

Jan Bøhler

Jan Bøhler

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Nå skjærer stortingsflertallet gjennom etter initiativ fra Bøhler og Arbeiderpartiet. Han påpeker at dette ikke er et akuttiltak vinterstid, men skal gjelde året rundt.

– Flere dager denne uken er det høyt forurensningsnivå langs større og sterkt trafikkerte veier i Oslo. Det betyr at store grupper med forskjellige plager som luftveislidelser og hjerte- eller karsykdom advares mot å bevege seg utendørs. Det er trist at det skal være sånn også på flotte vårdager, sier Bøhler til NRK.

Hele Oslo blir én sone

For å ha mest mulig klart når lovhjemmelen foreligger, satte byrådet allerede i vinter i gang arbeidet med å utforme lavutslippssonen.

For enkelthets skyld ser de for seg at hele Oslo blir én sone og at det i første omgang er tunge kjøretøy som må punge ut, trolig med unntak av de aller nyeste (Euro 6). Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne ser for seg en oblatordning etter modell fra piggdekkgebyret.

– For å si det enkelt så handler det om å få printet ut noen klistremerker eller at folk kan sende en sms for å få et oblat som tilsvarer hvor miljøvennlig kjøretøyet deres er.

Lan Marie Nguyen Berg

Lan Marie Nguyen Berg

Foto: CF-Wesenberg

– Det er for å gjøre det så enkelt at vi kan innføre det allerede fra neste år, sier Berg.

Frykter flere ulykker

Norges Lastebileierforbund (NLF) er i utgangspunktet positive til å straffe de mest forurensende lastebilene i sentrale deler av Oslo. Men forslaget om å la sonen omfatte hele kommunen, inkludert gjennomfartsårer som E6 og E18, er ikke like populært.

– Hvis prisen blir høy for Euro 5- og Euro 4-bilene, vil det bety at de finner seg andre veier. Veistandarden utenom Oslo er for dårlig, og det kan bety flere ulykker, sa Harry Nilsen, fylkesleder i NLF Oslo og Akershus, til NRK tidligere i år.

Når Stortingets energi- og miljøkomité avgir innstilling i saken torsdag, sier alle partier ja med et mulig unntak for Fremskrittspartiet. Lovhjemmelen vedtas endelig senere i måneden.