Grønt lys for "Kittilsplassen"

Fylkesmannen gjør helomvending og tillater boligbygging på bygda selv om det medfører økt biltrafikk.

Utbyggingsområde

Det er i dette området utbygger Jan Arne Baklia planlegger et boligfelt med 45 tomter.

Foto: Utbygger

Regjeringen gjør det lettere for folk å bosette seg på bygda.

Fylkesmannen i Buskerud sa først nei til et nytt boligområde i Jondalen i Buskerud. I går kom det kontramelding.

Utbyggerne får etablere et boligfelt selv om barna må kjøre buss til skolen og mor og far må kjøre bil til jobb, forteller representant for grunneier og utbygger Jan Arne Baklia, Elisabeth Baklia.

Kittilsplassen

Fra venstre: Odd Arild Midtgard, Elisabeth Baklia og Jan Arne Baklia.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Vi planlegger 45 tomter, hovedsakelig tiltenkt eneboliger. Tomtene tenker vi at skal være på 1,2 til 1,6 mål.

Fikk innsigelser

Det planlagte boligfeltet "Kittilsplassen" i Jondalen fikk raskt innsigelse fra fylkesmannen på grunn av avstand til sentrum i Jondalen der skolen ligger.

Problemet har vært at det tar seks minutter med bil og ti minutter med buss fra Kittilsplassen til barneskolen i bygda. Slik boligetablering har vært i strid med nasjonale føringer for areal- og transportplanlegging.

Men i går blei innsigelsen trukket tilbake. Det går fram av Fyllkesmannens høringsbrev til kommuneplanen i Kongsberg i andre høringsrunde.

Fylkesmannen har fått nye politiske signaler fra den sittende regjeringen. Det innebærer at Fylkesmannen vil kunne godkjenne Kittilsplassen som boligområde.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kart over Kittilsplassen

Kart over det planlagte feltet, 'Kittilsplassen', i Jondalen i Buskerud.

Foto: Utbygger

– En nødvendighet

I august 2002 vant Jondølene kampen mot nedleggelse av grendeskolen som har ca. 60 elever. Samtidig skjønte kommunepolitikerne at de måtte legge til rette for ny bosetting i grenda. "Kittilsplassen" er ett av tre boligområder som nå er under planlegging.

Nestleder i grendeutvalget Odd Arild Midtgard sier boligbygging er en nødvendighet.

– Det er for å øke befolkningstallet i Jondalen, ta vare på skolen, skape vekst i bygda, både med tanke på arbeidsplasser og skole.

En prinsippsak

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet tar fylkesmannens helomvending med stor lettelse.

– Det er svært gledelig, og en veldig oppmuntring å få. Nå er det opp til Kongsberg kommune å bestemme hva som skal skje.

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen.

Foto: Snæland, Alf Vidar / NTB scanpix

– Hva kommer det av at fylkesmannen trekker innsigelsen, tror du?

– Det er et resultat av et rundskriv som har kommet fra den nye regjeringen og et møte som Buskerudbenken hadde med fylkesmannen sist mandag. Der kjørte blant andre jeg sterkt på at man måtte slutte med slike innsigelser fordi det hindrer at ungdom kan bosette seg i eksempelvis Jondalen.

– Dette er regnet som en slags prinsippsak, vil dette kunne få konsekvenser for andre områder i Bygde-Norge som ønsker spredt boligbygging?

Helt opplagt. Dette er en prinsippsak og når Fylkesmannen nå har trukket innsigelsen så gir det muligheter for at ungdom kan bosette seg der de ønsker. sier Lundteigen.