Hopp til innhold

Grisegod strategi mot MRSA i norske binger

Ny forskning viser at Norge som eneste land har lyktes med å bekjempe antibiotikaresistente bakterier hos griser.

Ny forskning viser at Norge som eneste land i verden har lykkes med å bekjempe den antibiotikaresistente bakterien MRSA hos griser.

INGEN SMITTE: Forskere slår nå fast at kampen mot antibiotikaresistente bakterier hos griser i Norge har vært vellykket. Her kan du se hvilke forholdsregler grisebonde Marit Gauterud tar før hun skal inn i fjøset.

– Det er selvsagt mye bakterier i et grisehus. Men det er noen type bakterier vi ikke vil ha her, og det er MRSA, sier grisebonde Marit Gauterud i Sørum i Akershus.

Norge har fulgt en null-toleranse-linje når man finner antibiotikaresistente bakterier, MRSA. De krever at bonden slakter ned hele besetningen. Nå viser ny forskning at dette har hindret smitte videre til befolkningen.

Grisebonde Marit Gauterud

Grisebonde Marit Gauterud kjører strengt regime på hvem som får komme inn i grisehuset.

Foto: Heidi Klokk / NRK

– Det viser at den norske strategien har vært effektiv for å hindre etablering og spredning av MRSA i norsk svineproduksjon og samfunnet for øvrig, sier forsker Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet til NRK.

MRSA vil sjelden gi alvorlige infeksjoner hos personer som ellers er friske, men en økende forekomst av MRSA i befolkningen bidrar til større smittefare for sårbare pasienter.

Bonden er smittekilden

Forskningen viser ingen funn av antibiotikaresistente bakterier fra svin til personer utenfor gården. Den slår også fast at personer som arbeider med svin er hovedkilden for introduksjon av bakterien i landets besetninger. Denne smitteveien har ikke vært påvist tidligere.

–​ Dette er et funn det er viktig å kjenne til og nødvendig å kontrollere dersom man tar sikte på å holde svinebesetninger fri for denne bakterien, sier Elstrøm.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) mener andre land nå bør se til Norge når de skal bekjempe MRSA.

Petter Elstrøm

Forsker Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

– Funnene som er gjort i denne forskningen gir et konkurransefortrinn for norsk landbruk. Samtidig er det usedvanlig viktig at folk som velger norske matvarer kan stole på at det ikke utgjør en helserisiko, sier Dale til NRK.

Fire MRSA utbrudd i 2015

MRSA ble først funnet på en svinebesetning i Drammen i 2013. Herfra hadde bakterien spredd seg videre med grisene som var solgt til andre gårder på Østlandet.

Samme år fikk en gård på Sola i Rogaland MRSA-bakterien, som spredde denne via salg av smågriser, til andre gårder i fylket.

I 2013 ble alle grisebesetningene der man fant smitte slaktet ned, og fjøsene sanert for bakterien. I 2014 fikk Mattilsynet nesten kontroll på bakterien, det var bare ett nytt utbrudd, og MRSA ble oppdaget på tre grisegårder.

Men i 2015 økte smittespredningen. Fire utbrudd spredde seg til hele 34 gårder landet rundt.

MRSA hos gris er svært vanlig i mange land. I en kartlegging av MRSA hos gris i alle EU-landene samt Sveits og Norge i 2008, ble det påvist MRSA hos gris i 17 av 24 land. I vår naboland Danmark, som ikke slakter hele besetninger, er i dag 70 prosent av grisebesetningene smittet av antibiotikaresistente bakterier hos griser et stort problem.

– Vi har hatt en tett dialog med danske myndigheter. De er svært interessert i hvordan vi har klart å stoppe spredningen av MRSA i norske grisehus og befolkningen for øvrig, avslutter Elstrøm.