Grillforbudet er opphevet på store deler av Østlandet

Regnfall de siste dagene gjør at brannvesenet opphever totalforbudet mot grilling og bål i Oslo og flere andre steder på Østlandet. Det generelle bålforbudet i skog og mark gjelder fortsatt.

Grillforbud i marka

Nå er det igjen lov å grille i Oslo og flere andre steder

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Brannsjefen har opphevet totalforbudet for bål og grilling som har vært de siste ukene, og vi går nå tilbake til normalen. Det innebærer at det er lov til å grille der det er forsvarlig, sier branninspektør Sigurd Folgerød Dalen i Oslo brann- og redningsetat

I Oslo-området er forbudet også opphevet i Asker, Bærum og Follo. På Romerike består totalforbudet. Også Telemark venter på mer regn før de opphever forbudet.

Råde, Rygge, Moss og Våler i Østfold opphever også forbudet.

Det samme gjør endel kommuner i Hedmark og Oppland. Totalforbudet i Gausdal, Øyer og Lillehammer er opphevet. Også kommunene i området til Midt-Hedmark brannvesen, det vil si fra Engerdal og sørover til og med Åsnes kommune, har opphevet totalforbudet.

Sigurd Folgerø Dalen

Sigurd Folgerø Dalen ber folk bruke vett selv om forbudet er opphevet.

Foto: Lars Magne Hovtun / Oslo Brann- og redningsetat

Bålforbudet i skog og mark gjelder som vanlig fra 15. april til 15. september, og betyr at bålbrenning skal skje på godkjente bålplasser.

– Kos dere

Regn de siste dagene gjør at brannvesenet nå vurderer skogbrannfaren som lavere.

– I dialog med andre etater har man falt ned på at det nå er såpass mye fuktigere og skogbrannindeksen lavere, sier Folgerød Dalen.

Hva sier du til alle de som har planlagt sommerfester denne helgen?

– Grill i vei, men grill med vett! Kos dere, men gjør det med sunn fornuft, for det er fortsatt tørt.

Opprettholder forbud

Brannvesenet i ulike områder gjør egne vurderinger. På Romerike har brannvesenet valgt å opprettholde forbudet.

– Selv om det har kommet en del nedbør, antar vi det at det er for lite og for lokalt, derfor er det vanskelig å vurdere om skogbrannfaren er redusert tilstrekkelig, sier Ingvild Hoel Rise, rådgiver i Nedre Romerike brannvesen.

I Telemark tør ikke brannvesenet endre på forbudet mot all åpen ild foreløpig.

– Det har kommet for lite regn til at vi kan endre på forbudene. Det må komme minst 30 millimeter med regn på kort tid for at bakken skal bli våt nok, sier brannsjef i Skien Guttorm Liebe.