Hopp til innhold

– Dette kan vi ikke godta

Forslaget til Nasjonal Transportplan som ble lagt frem i dag er dramatisk for Østfold, mener leder av Jernbaneforum Øst, Gretha Kant

Gretha Kant

Gretha Kant er ikke fornøyd med forslaget til Nasjonal Transportplan.

Foto: NRK

Østfold kan få halvtimes avganger på tog til og med Fredrikstad fra 2026, viser Jernbaneverkets forslag til Nasjonal Transportplan for 2014 til 2023, mens resten av strekningen mot Halden er ikke med.

– Vi er avhengige av å få det helt til Halden om vi skal få økt kapasiteten på godstrafikken på jernbanen. Jeg synes at dette er skuffende, og 2026 er altfor lenge til, så dette kan vi ikke godta, sier leder av Jernbaneforum Øst, Gretha Kant.

Hun mener videre at forslaget er dramatisk for jernbanen i Østfold.

– Nå har jeg foreløpig bare forholdt meg til pressemeldingen fra Jernbaneverket, men jeg kan ikke si at det er noen lystig lesning for oss. Når det kommer til prioriteringene, og hva man har greid å få til, så er vi mer eller mindre helt ute av det, og det synes jeg er veldig dramatisk.

Last ned Nasjonal Transportplan her:

Venstre: – Ikke raskt nok for Østfoldbanen

Per Magnus Finnanger Sandsmark, gruppeleder Venstre

Per Magnus Finnanger Sandsmark mener at jernbanen burde vært høyere prioritert.

Foto: Espen Evensen / NRK

I forslaget til Nasjonal Transportplan er trinnvis utbygging av dobbeltspor fra Oslo S til Halden for første gang på plass. Samtidig er bare strekningene Oslo–Ski og Moss–Sånstad prioritert økonomisk i planen.

– Trinnmessig utbygging kan være fornuftig, men det er viktig at ikke kampen for dobbeltspor slutter når trinn 2 til Onsøy er bygd, sier Venstres gruppeleder i fylkestinget, Per Magnus Finnanger Sandsmark.

– Det er viktig for hele Østfolds næringsliv og befolkning at et dobbeltspor helt frem til Kornsjø og EU kommer på plass så raskt som overhodet mulig,

Han mener at jernbane er fremtiden, og burde vært prioritert høyere.

Les også:

– Det er opp til politikerne

Per Inge Bjerknes

Fylkesvaraordfører i Østfold, Per Inge Bjerknes mener at det er behov for umiddelbar utbygging av E18 og dobbeltspor på jernbanen.

Foto: Senterpartiet

Det er bare to uker siden jernbaneverket sa at de kan bygge dobbeltspor fra Oslo til Halden, Lillehammer og Skien på ti år. Men, det var da. For pengene rekker kanskje til bare til halvparten.

– For Østfold er det viktig å få på plass E18, dobbeltspor på jernbanen, og bypakkene. Det som står her er ikke noe vi i Østfold kan si oss fornøyde med, sier Fylkesvaraordfører i Østfold, Per Inge Bjerknes.

Jernbaneverkets forslag til Nasjonal Transportplan lover bare dobbeltspor til Fredrikstad om 14 år. Det er ikke godt nok, mener Bjerknes.

– Det tar for lang tid å bygge ut, og altfor mye skyves ut i en usikker fremtid. Vi trenger utbygging nå med en gang, sier han og legger til.

– Transportetatene synliggjør at det å satse på Østfold er et strategisk riktig valg, men de tar ikke det valget selv. Det blir opp til oss å presse gjennom dette politisk.