Grensenarkotika svekker politiet

Østfold er det fylket her i landet med desidert flest tunge narkosaker. Politiet tappes for ressurser i etterforskningen.

Toller

Høy tollaktivitet og stor kompetanse i Tolletaten ved grensene mot Østfold gir politiet en stor merbealsning i etterforskningen av tunge narkotikasaker.

Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix

Førti prosent av de mest alvorlige narkotikasakene her til lands blir etterforsket av Østfold politidistrikt.

Det gjør Østfold til det fylket her i landet med desidert flest tunge narkosaker, viser tall NRK har fått tilgang til.

Les også:
12.000 narkobeslag på grensa
Store narkotikabeslag på Svinesund
Herointruse ga seks års fengsel

Grense

Ved Østfolds grenseoverganger stoppes store mengder narkotika av tolerne. Førti prosent av de mest alvorlige narkotikasakene her til lands blir etterforsket av Østfold politidistrikt.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Kraftig økning

Fram til 1. juli i år ble det anmeldt 58 såkalte tredjeledds narkotikasaker på landsbasis.

Det er saker som er så omfattende at de har en strafferamme på opptil 21 år.

Tollbeslag - 5,5 kg narkotiske piller

Tollvesenet melder at de har beslaglagt mer narkotika enn noen gang før i år. I løpet av første halvår har det blitt stoppet 900 kilo narkotika av de fem mest vanlige stoffene.

Foto: Tollvesenet

Av de 58 ble 23 anmeldt i Østfold. Det er suverent mest i landet - og til og med flere saker enn i Oslo.

- Det er en kraftig økning fra i fjor, forteller Runar Arnesen, som er leder av Politiets Fellesforbund i Østfold.

Stor belastning for politiet

Runar Arnesen forteller til NRK at de mange og grove narkotikasakene krever store ressurser fra politiet i Østfold.

- Dette er en veldig belastning for et middels stort politidistrikt som vårt. Vi kunne ha brukt ressursene på en helt andre ting, sier han.

Politiets Fellesforbund mener narkotikasakene går ut over annet politiarbeid.

- De fleste sakene stammer fra grensebeslag. Det meste av narkotikaen har destinasjoner til andre steder i landet. Blant annet Oslo og Bergen, sier Arnesen.

Roper på mer ressurser

Venstres Rita Sletner roper på mer ressurser til Østfold politidistrikt.

- Det første jeg tenker er at tollvesenet og politiet har gjort en veldig bra jobb. Men det forteller også at Østfold politidistrikt er i en særstilling i forhold til nasjonale oppgaver, sier Sletner til NRK.

Hun synes at tallenes tale er klare, og at Østfold politidistrikt må styrkes.

Rita Sletner

- Narkotikaen flommer inn over hele Norge hvis det ikke stoppes ved grensen. Politiet i Østfold gjør en nasjonal oppgave i sin etterforskning av de tunge narkotikasakene, sier Rita Sletner (V).

Foto: Anders Brekke / NRK

- De etterforsker nå 23 av 58 tunge narkotikasaker på landsbasis, mot i fjor da hadde de seks slike saker, sier hun.

Personell og økonomi

Rita Sletner mener Østfold politidistrikt må styrkes både med personell og økonomi, så politiet kan fortsette sitt arbeide i samme gode spor.

- Jeg tenker, når de er så gode og etterforsker så mange tunge saker som de gjør nå, så kan man jo bare forestille seg hva de kunne ha fått gjort, dersom de hadde fått økte ressurser, sier hun til NRK.

Hun mener at politiet i Østfold er underbemannet og at det har vært slik i flere år.

- Østfold er et grensefylke der folk kommer med bil, båt, tog og fly, og vi må et politi som er veldig tilstedeværende, sier hun.