Hopp til innhold

Tar Grense Arena-saken til kontrollutvalget

Frps Egill Lund Pettersen ber kontrollutvalget vurdere gransking av Haldens ordfører.

Egil Pettersen

BER KONTROLLUTVALGET VURDERE. Frps kontrollutvalgsmedlem Egil Lund Pettersen har meldt inn ordførers håndtering av Grense Arena-saken til kontrollutvalget.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden-ordførerens håndtering av aksjeselskapet Grense Arena havner i kontrollutvalget.

Kommunen har stått som arangør av Allsang på grensen siden 2007, men ønsker å kutte utgiftene ned til et tilskudd på 1,6 millioner for 2014 og trekke seg ut som arrangør.

Frps kontrollutvalgsmedlem Egil Lund Pettersen mener ordfører Thor Edquist har favorisert GrenseArena til å overta som arrangør av "Allsang på grensen" neste år, og at det ikke har vært en reell mulighet for andre til å delta i en åpen anbudsrunde.

- Det verste med saken er en tilsynelatende favorisering basert på et sterkt personlig engasjement fra ordfører, og da eventuelt brudd med regelverket om offentlige anskaffelser.

Saken burde vært håndtert administrativt eller gjennom Halden byutvikling, og da med en åpen invitasjon til alle aktører som kunne tenkt seg å overta, sier Lund Pettersen til NRK.

Les også:

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

IKKE LIKEBEHANDLING. Venstres Geir Helge Sandsmark mener ordfører ikke har behandlet potensielle Allsang på Grensen-arrangører likt .

Foto: Kjetil A. Berg

- Dårlig håndtert av ordfører

I våres sponset ordfører Thor Edquist (H) aksjeselskapet Grense Arena med 20.000 kroner av egne midler, som han senere trakk tilbake, da det ble satt fokus på sponsingen.

Haldens ordfører inviterte deretter selskapet, som i tillegg til å ville overta allsangarrangementene også ønsker å få innpass i Halden ishall, til et eksklusivt møte med de politiske gruppelederne.

Der fikk Grense Arena snakke om seg og Allsang på grensen, som kommunen ønsker å trekke seg ut av som arrangør etter årets sesong.

Edquist innrømmer også å ha lagt inn et godt ord for Grense Arena hos rådmannen.

Disse og andre forhold har gjort at to av landets ledende eksperter på habilitet mener Edquist må holde seg unna politisk behandling av Grense Arena både i kommunale fora og i egen partigruppe.

- Dette er dårlig håndtert av ordføreren, og jeg er kritisk til handlemåten, sier Venstres gruppeleder Geir Helge Sandsmark til NRK.

Les også:

- Har ikke behandlet alle likt

Da sammenslutningen Fredriksten Arena tidligere i høst dukket opp som interessert i å konkurrere med Grense Arena as om å ta over som arrangør av Allsang på Grensen fra neste år, ble sammenslutningen aldri invitert til møte med politikerne, slik Grense Arena var blitt.

- Ordføreren er den øverste politiske lederen for kommunen og representerer kommunen utad. Da må han være bevisst på at alle aktører blir behandlet likt, og at det er hele kommunen han hele tiden representerer, sier Sandsmark.

Han mener ordføreren ikke har drevet likebehandling av Grense Arena as og andre potensielle arrangører av Allsang på grensen.

- Nei, denne saken var ikke helt bra, sier Sandsmark.

Les også:

Ordfører Thor Edquist (H)

FERDIG MED SAKEN. Thor Edquist (H) ønsker ikke å kommentere sin egen habilitet overfor NRK i forhold til Grense Arena as.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

- Ferdig med saken

Ekspert i kommunalrett, Oddvar Overå og Erik Magnus Boe, som er professor emeritus med spesialområde forvaltningsrett og rettskildelære ved Universitetet i Oslo - mener begge at Thor Edquist er absolutt inhabil i politisk håndtering av saker der Grense Arena as er involvert.

Overå er klar på at det å gi gaver til et privat selskap er et initiativ som bragte ordførereren i Halden over grensen for hva man kan kalle habil.

- Man kan også si, at når en person er opplagt inhabil, er det litt smakløst at vedkommende skal være med i behandlingen av saken i partigruppemøtene. Jeg synes når du begynner å sponse av egen lomme, da er du over grensen, sa Overå til NRK i høst.

NRK har spurt Thor Edquist om han kan leve med, at to av landets fremste eksperter på habilitet mener han har satt seg i en uheldig situasjon i forhold til Grense Arena as, og om han på eget initiativ vil be kontrollutvalget se nærmere på saken.

- Jeg har svart på de samme spørsmålene fire ganger før og er ferdig med saken. Viser til tidligere svar og artikler på NRK, skriver Haldens ordfører i en epost til NRK.

Les også:

Delt oppfatning hos politikerne

- Jeg mener at Thor Edquist ikke er inhabil i saken

Senterpartiets Anne-Kari Holm

Flere politiske partier i Halden enn Venstre er misfornøyd med det de mener er en favorisering av selskapet Grense Arena as, som neste år overtar som arrangør av Allsang på grensen kommunen har stått for siden oppstart i 2007.

I en rundspørring NRK har gjort til øvrige partier i kommunestyret i Halden unntatt Høyre og Venstre er svarene svært sprikende.

Gruppelederne er spurt om Halden kommunes ordfører kan fortsette å behandle saker i kommunen knyttet til Grense Arena as, når habilitetseksperter mener han ikke bør gjøre det.

Gruppelederne er også bedt om å svare på om de kommer til å ta noe initiativ til en gransking av Thor Edquist, for å få bragt på det rene om alt har gått riktig for seg i forhold til Grense Arena as.

Svarene fra gruppelederne spriker, og går fra ytterfløyene "klønete og inhabil" til "ikke inhabil".

- Klønete og inhabil. Noen fikk fordeler, før det ble anbudsrunde

Miljøpartiet De Grønnes Vibeke Julsrud

- Det er ikke sikkert at kontrollutvalget kommer til å ta saken, men jeg vil drøfte med KU hvorvidt dette skal ses i forhold til offentlige anskaffelser, sier Lund Pettersen.

Fungerende leder i kontrollutvalget, Jan Moen (H) bekrefter at Lund Pettersen har meldt saken inn til utvalget.

Neste kontrollutvalgsmøte i Halden kommune holdes den 11. desember i år.