Hopp til innhold

– Gratis kjernetid burde ikke være avhengig av hvor man bor i byen

Foreldre ved vestkantskolene syns det er forskjellsbehandling av barn, når familiene ved østlige bydeler får gratis kjernetid i aktivitetsskolen, i regi av Oslobyrådet.

Grefsen skole

HØY DELTAKELSE: Ved Grefsen skole tar 90 prosent av barna del i aktivitetsskolen.

Foto: Rushda Syed / NRK

– Det er ikke bare ressurssterke familier her på skolene. Vi har mottaksklasser, familier med lav inntekt og aleneforsørgere. Mange med behov for hjelp, forteller FAU- leder ved Grefsen skole, Camilla Rom.

Camilla Rom

– Det er familier på Grefsen skole som vil ha godt av gratis kjernetid, sier FAU-leder Camilla Ros.

Foto: Rushda Syed / NRK

Hun syns det er forskjellsbehandling av barn på vestkanten om kun skoler på østsiden av Oslo får tilbud om gratis kjernetid.

Gratis kjernetid betyr at elever fra 1. til 4. klasse kan gå gratis i aktivitetsskolen fra skoleslutt til kl. 16.00.

I byrådserklæringen fra det nye byrådet i Oslo, ønsker Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne å tilby gratis kjernetid i flere østlige bydeler. Utrullingen skal begynne allerede til neste år. Da vil 1. klassinger ved skoler i bydel Stovner, Grorud, Alna og Søndre Nordstrand få tilbud om gratis kjernetid.

– Vi ser at østkantskolene ofte sliter med rekruttering til aktivitetsskolen. Men tilbudet om gratis kjernetid burde ikke være avhengig av hvor i byen man bor, sier Camilla Rom.

Ønsker en behovsordning

FAU-lederen mener at gratis kjernetid heller bør tilbys via en behovsordning, enn at hele bydeler blir prioritert.

– Vi mener at en behovsordning vil være en bedre løsning. De bør se på lavinntektsfamilier, eneforsørgere, barn med spesielle behov, asylbarn som skal integreres. Slik at alle kan ha godt av denne ordningen og ikke nødvendigvis skille mellom øst og vest slik de har gjort nå, sier hun.

Det er allerede satt på plass en ordning hvor lavinntektsfamilier kan søke om støtte til både barnehage og aktivitetsskolen.

Vil øke deltakelsen på østkanten

Til tross for ordningen er deltakelsen ved skoler på østkanten kun 40 prosent. Derfor skal skolene med lavere deltakelse få tilbud om gratis kjernetid.

Tidligere har skoler på både Tøyen og Mortensrud fått benytte seg av gratis kjernetid. Det er suksessen fra disse bydelene som byrådet ønsker å bygge på og håper at gratis kjernetid får flere til å delta.

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap)

– Vi velger å prioritere der deltakelsen er lavest og utfordringen er størst, sier byråd for kunnskap og utdanning, Tone Tellevik Dahl.

Foto: Rushda Syed / NRK

– Vi velger å begynne der utfordringen er størst. Det er viktig at barna som står utenfor fellesskapet etter skoletid får mulighet til å være sammen med sine klassekamerater etter skoletid, får leksehjelp og språkhjelp slik at de er bedre rustet til å gjennomføre skolen, sier byråd for kunnskap og utdanning Tone Tellevik Dahl.

Hun legger ikke skjul på at bydelene på østkanten sliter mer med fattigdom, arbeidsledighet og språkutfordringer enn på vestkanten.

– Det vil være en unnlatelsessynd om vi ikke sørger for at barna med de største språkutfordringene får hjelp til å bli flinkere i norsk slik at de klarer seg bedre i skolen, sier hun.