Gransking: Ansatte opplever trakassering og fryktkultur i Plan- og bygningsetaten

En omfattende gransking av arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten i Oslo slår fast at det i enkelte deler av organisasjonen «ikke er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø». Konsulentene i Deloitte har forslått hele 59 konkrete tiltak for å forbedre forholdene i etaten som har opplevd mye bråk.

Fasaden på bygningen som huser Plan- og bygningsetaten i Oslo.
Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Problemene som er funnet i etaten av eksterne konsulenter fra selskapet Deloitte knyttes til flere ulike forhold.

De peker blant annet på funn som:

  • Stort arbeidspress i enkelte avdelinger
  • Avdelinger der ansatte opplever trakassering og fryktkultur
  • Opplevd ineffektiv lederstil

Granskingen kom etter et varsel fra hovedverneombud i Plan- og bygningsetaten, Renate Grantsdottir. Hun er lettet over det som rapporten nå slår fast.

– Etter å ha varslet både internt og til byrådsavdelingen uten at det skjedde nevneverdige tiltak, så jeg det nødvendig å varsle til Arbeidstilsynet. Jeg føler det er godt å se at rapporten viser at det var legitimt å varsle, og verdt det, sier Grantsdottir. Hun utdyper:

– Men det mest alvorlige er kanskje at det ikke er noe i rapporten som overrasker meg. Jeg har sett disse forholdene gjennom flere år og forsøkt å gjøre noe med det.

Hovedverneombud i Plan- og bygningsetaten, Renate Grantsdottir

Det var etter et varsel fra hovedverneombud Renate Grantsdottir at Deloitte begynte sin gransking som nå anbefaler at 59 tiltak må iverksettes for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

Foto: Privat

Dette kommer frem

19 prosent av respondentene i Deloittes undersøkelse oppgir at de opplever at de har blitt utsatt for trakassering eller annen utilbørlig opptreden de fem siste årene.

Granskingen fant også positive trekk ved etaten, blant annet at det er mange engasjerte ansatte som er faglig oppdaterte og vil bidra.

Likevel mener konsulentene at det er forhold i etaten som gjør at de ikke klarer å følge arbeidsmiljøloven, og de foreslår derfor hele 59 tiltak.

Blant annet trekkes ledelsesutøvelse, intern kommunikasjon, medvirkning og varsling frem.

Granskingen ble bestilt av byrådsavdeling for byutvikling etter mye bråk i etaten.

Hanne Marcussen

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen fra Miljøpartiet de Grønne har fått overlevert granskingsrapporten i dag.

Foto: Monica Løvdahl

– En del av de ansatte opplever et ugreit arbeidsmiljø. Frykt og trakassering er ikke noe man skal oppleve på arbeidsplassen. Det er en del her som ikke er greit, og sånn skal vi selvsagt ikke ha det i Oslo kommune. Så nå skal vi ta tak for å bedre dette, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) til NRK.

– Hva sier du til de som har prøvd å si fra over flere år, uten å føle at de ble hørt?
– Det første varselet vi mottok i min byrådsavdeling var i fjor. Da begynte vi umiddelbart å følge det opp med blant annet intern kartlegging og samtaler. Etter hvert så vi at det var så komplekst at vi ba om en ekstern kartlegging – som vi i dag har fått, svarer byråden.

«Hundebur», «tørkeloft» og «svarteliste»

Høsten 2018 kunne NRK fortelle at situasjonen rundt arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten i Oslo var blitt så alvorlig at hovedverneombudet hadde sett seg nødt til å sende et varsel til Arbeidstilsynet.

Bakgrunnen var stor bekymring for styring og ledelse av etaten og hvilke følger det fikk for arbeidsmiljøet.

– Slik forholdene er her hos oss, så mener jeg det er riktig å ta det videre. Fra mitt ståsted ser dette vanskelig ut å løse internt. Jeg mener vi trenger hjelp, sa hovedverneombud Renate Grantsdottir til NRK den gangen.

Ellen De Vibe

Ellen de Vibe ledet Plan- og bygningsetaten i Oslo i 20 år, og var selv en del av ledelsen som det ble sendt varsel om.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

NRK har så i flere saker fortalt hvordan ansatte opplevde en fryktkultur. Problemene ble direkte koblet til den øverste ledelsen i etaten.

En mangeårig tillitsvalgt stod fram og fortalte om hvordan hun hadde opplevd at ansatte ble skjelt ut i møter, svartelistet og levde i det hun beksrev som et skrekkregime.

– Når ansatte kan oppleve grov utskjelling, så utvikles det en fryktkultur. Folk vil ikke gjøre seg bemerket slik at det neste gang kan bli dem. Da blir folk passive og redde, fortalte tidligere tilltisvalgte Chris Hartmann til NRK.

Chris Hartmann løfter hendene foran seg mens hun snakker, journalisten i forgrunnen.

Chris Hartmann valgte å snakke ut om forholdene siden hun ikke lenger jobbet i etaten, men var blitt pensjonist.

Foto: Inger Kristine Lee / NRK

«Svartelisten» skal ifølge Hartmann ha blitt laget for å påse at enkelte ansatte ikke fikk lønnsforhøyelse.

Hun kunne videre fortelle om begreper som «tørkeloftet» og «hundeburet».

– Folk som er kommet på tørkeloftet, er de som har blitt skjøvet ut av stillingene sine, som er fratatt oppgaver og fått nye uinteressante oppgaver, eller flyttet til andre avdelinger, sa Hartmann.

Les også: Varsel mot toppledere i Oslo kommune: – Vi trenger hjelp
Les også: Varsel til Arbeidstilsynet: – Leder i Oslo kommune trakassert for klesstil og politisk ståsted

Møteinnkalling i Plan- og bygningsetaten

Sentralt for bråket om det som ble kalt «svartelisten» var ei møteinnkalling i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. I denne møteinnkallingen blir «svarteliste» brukt om ansatte som ikke skal prioriteres i de lokale lønnsforhandlingene.

Foto: Privat / NRK

Krevde gransking

Etter at det kom fram hvor problematisk forholdene var hos etaten i Oslo kommune, med i overkant av 450 ansatte, ble det lagt fram krav om gransking.

Hovedverneombudet for hele kommunen, Svein Mathisen, ba kommunen om å hente inn noen for en uhildet gjennomgang.

Svein Mathisen

Hovedverneombud i Oslo kommune, Svein Mathisen.

Foto: Petter Sommer/ NRK

– Jeg har sagt til kommunaldirektør Geir B. Aga at det bør bli en ekstern gransking av arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten, sa han til NRK i oktober i fjor.

Byrådet bestilte derfor en ekstern kartlegging av arbeidsmiljøet i etaten fra konsulentselskapet Deloitte.

Mangeårig etatsdirektør Ellen De Vibe kunngjorde i januar at hun valgte å gå av med pensjon i juni i år.