Gransking uten granskede

Kommunal byggesaksleder i Halden vil ikke møte granskerne. Nå kan han bli droppet.

Asbjørn Montelius

SISTE SJANSE. Har nektet å møte granskerne, og får en siste sjanse til å svare for seg.

Foto: Joakim S. Enger

Haldens byggesaksleder Asbjørn Montelius, som er under gransking for mulig korrupsjon, får nå en siste mulighet til å forklare seg for Alexandra Bech Gjørv fra Advokatfirmaet Hjort AS før hun avslutter granskingen av påstander om mulige misligheter.

Så langt har Montelius nektet å møte granskerne.

– Hvis han likevel ikke møter, vil granskingsrapporten bli ferdigstilt basert på de andre intervjuene.

Det hadde selvsagt vært det beste om den også inneholdt hans beskrivelse av fakta, sier kommunens advokat Hanne Lyngstad Solberg i KS Advokatene til Kommunal-Rapport.no.

Les her:

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

SAKSØKT. Forberedende rettsmøte i sakene om ærekrenkelser er berammet i Fredrikstad tingrett 7. oktober i år. Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker er blant de tre, som er saksøkt av byggesakslederen.

Foto: Privat

Rådmenn saksøkt

I slutten av april kom det frem at byggesaksleder i Halden kommune, Asbjørn Montelius, gikk til privat straffesak mot rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, kommuneadvokat Veronica Aam og den tidligere konstituerte rådmannen Eivind Hansen.

Bakgrunnen er at Montelius mener seg utsatt for ærekrenkende anklager om korrupsjon.

Disse anklagene skal skal ha blitt fremsatt i forbindelse med drøftingsmøter med ham tidligere i år.

Kommunen har ikke ønsket å kommentere saken utover å tilbakevise påstandene om at det skal ha funnet sted ærekrenkelser.

Les også:

Vil ha mer midler til advokathjelp

Under et ekstraordinært formannskapsmøte i mai i år bevilget formannskapet i Halden kommune 500.000 kroner til granskingen av påstandene, som er kommet mot Montelius.

Beløpet er senere økt med 250.000 kroner.

Vedtaket om gransking har skapt politisk strid i Halden mellom posisjonen og opposisjonen i kommunestyret.

Kommunen har også bevilget penger til advokatbistand for Haabeth Grindaker, Aam og Hansen.

Byggesakslederen har fått innvilget økonomisk støtte til fire timers advokathjelp. Det mener Halden kommune er nok juridisk bistand, for hans møte med Bech Gjørv.

Montelius har presentert regninger for advokatbistand på langt flere timer og med flere advokater knyttet til saken, som kommunen ikke vil betale.