Gransker 103 ansattes håndskrift i jakten på trusselbrev-skriver

På noen måneder har hovedverneombudet hos brannvesenet i Indre Østfold fått til sammen tolv trusselbrev. Nå har de startet jakten på avsenderen blant kollegene.

Tor André Olsen og Simen Short i Indre Østfold brann og redning

Tor André Olsen (t.v.) har fått flere trusselbrev etter at han tok over som hovedverneombud på arbeidsplassen. Han skryter av støtten han har fått av hovedtillitsvalgt Simen Short (t.h.) og ledelsen.

Foto: Privat

– Det første brevet kom for syv måneder siden, og dette påvirker både jobben og privatlivet i stor grad, sier Tor André Olsen til NRK.

Han er hovedverneombud hos Indre Østfold brann og redning (IØBR). En anonym kollega ser ut til å mislike jobben han gjør ettertrykkelig.

Tolv ganger de siste månedene har han fått brev med ulike trusler. To av dem er håndskrevne og levert i hans private postkasse, mens resten av brevene er sendt som kryptert epost.

Ifølge Smaalenenes Avis, som først omtalte saken, inneholder brevene blant annet trusler om at familien skal rammes. De krever at han enten trekker seg eller støtter kampen om å fjerne brannsjefen.

Nå er det satt i gang en omfattende jakt på den anonyme avsenderen.

Mer enn 100 ansatte i brannvesenet har avgitt skriftprøve. Disse er sendt sammen med de håndskrevne brevene til eksperter i Sør-Amerika for analyser. Målet er å finne ut hvem som har sendt truslene.

«Vi skal ødelegge karrieren»

Det er drøyt tre år siden brannvesenet i flere kommuner i Indre Østfold ble slått sammen. Seks brannstasjoner ble slått sammen, og det oppsto det som beskrives som en «kulturkollisjon». Det har oppstått konflikter, flere av dem knyttet til brannsjef Bjørn Stolt.

Da Tor André Olsen fikk jobben som hovedverneombud i fjor, var hans gode samarbeid med nettopp brannsjefen bakgrunnen for trusselbrevene.

«Du skal støtte vår agenda mot ledelsen i IØBR. Du SKAL gå ut i avisen og fortelle hvor dårlig ledelsen i IØBR er. Om ikke du gjør dette vil det bli et jævlig arbeidsmiljø for deg og vi skal ødelegge karriere for deg», heter det i et brev som er kjent gjennom Smaalenene.

– Vil kvitte seg med leder

Hovedtillitsvalgt Simen Short i Fagforbundet mener slike brev er alvorlig, og at det har blitt en stor belastning for Olsen.

Han mener det blir ekstra spesielt at Olsen blir trukket inn i det som egentlig handler om brannsjefen.

– Noen ansatte vil kvitte seg med ledelsen og som ønsker å skape kaos. Uavhengig av hvem som har det vervet, så hadde man i stor grad opplevd det samme, sier Short.

Har skrevet tekst

Styreleder Jan-Erik Fredriksen i IØBR bekrefter at det foreligger en trusselsak, og at saken er politianmeldt. Resultatet av skriftprøvene vil bli sendt til politiet.

– Skriftgranskingen gjennomføres ved at de ansatte skriver en tekst, og de skriver hvem som har avlagt prøven. Det er frivillig å delta på dette, sier Fredriksen.

Samtidig som dette pågår, jobber Tor André Olsen videre som brannmann. I jobben kan han komme opp i ekstreme situasjoner der han er helt avhengig av å kunne stole på kollegene.

Da er det krevende å vite at én av kollegene trolig står bak trusler mot ham.

– Det er ikke lett å sitte med den tanken. Vi er avhengig av å stole på hverandre på jobb. Det å ikke vite hvem som står bak, det er krevende, sier han.

Samtidig trekker han frem at flere rundt ham har vært støttende.

De som har ivaretatt meg og familien i denne saken og vist medmenneskelighet er brannsjef Bjørn Stolt, varabrannsjef Geert Olsen og Fagforbundet med Simen Short. Flere øvrige kollegaer har vist omtanke og støtte etter at dette ble kjent for ansatte, sier han.