Hopp til innhold

Godtar ikke skole på dyrket mark

Bøndene på Idd i Halden frykter at en ny skole på beslaglegger dyrket mark.

Øberg, skole Halden

Bøndene på Idd i Halden nekter å godta at Øberg skole utvides til områder med matjord eller at ny skole bygges på dyrket mark.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommunes Hovedutvalg for undervisning og oppvekst har bedt rådmannen om å utrede ny skole på Idd på ny tomt, eventuelt på en utvidet tomt i umiddelbar nærhet til Øberg skole.

- Nå er ikke plasseringen av skolen vedtatt ennå. Men det er forlydene om at den skal ligge et sted mellom Iddevang og Øberg. Her er det jo bare dyrka jord. En utvidelse av dagens Øberg skole vil også ta dyrka mark. Her er det ikke mer grunn å hente, sier bondelagsleder Arnstein Jensen til Halden Arbeiderblad.

Les også:

Vil ha skolen til grustak

Bøndene på Idd frykter at matjord skal bli brukt til skoletomt, og vil heller ha skolen lagt til Oreid grustak, en beliggenhet de mener passer godt i forhold til omlandet skolebarna kommer fra.

Bøndene peker på at det er flere utbyggingsområder under utvikling, og at en skole på Oreid vil passe godt for tomteområdene Brattås, Tossehullet og Fuglesang.

Øberg, skole Halden

Øberg skole fra 1935 har rundt 350 elever.

Foto: Rainer Prang / NRK

Gammel skole

Øberg skole er en barneskole med elever fra 1. til 7. trinn. Skolens hovedbygg er reist i 1935.

Skolen har skolefritidsordning, og er en forsterket skole, med avdeling for multifunksjonshemmede elever. Skolen har rundt 350 elever og 62 ansatte.

Nylig var skolen stengt på grunn av muggsopp, og i fjor ble deler av skolen stengt da det ble oppdaget asbest i bygget.

Det har lenge vært diskutert å bygge en storskole på Idd i Halden, der Øberg, Iddevang og Prestebakke skulle inngå, men planene møtte sterke protester fra befolkningen.