Godtar ikke å bli suspendert

Gransket byggesaksleder godtar ikke å bli suspendert.

Asbjørn Montelius

GODTAR IKKE Å BLI SUSPENDERT. Byggesaksleder Asbjørn Montelius i Halden kommune ble torsdag suspendert med øyeblikkelig virkning fra sin stilling i kommunen.

Foto: Anne Ognedal

Byggesaklsleder Asbjørn Montelius i Halden kommune aksepterer ikke at rådmannen har suspendert ham fra stillingen, skriver Halden Arbeiderblad.

Byggesakslederen har vært gransket for korrupsjonsanklager, og en rapport peker på kritikkverdige forhold rundt ham.

Fagforeningen NITO varsler at de vil forfølge saken overfor Halden kommune på byggesakslederens vegne, skriver avisen.

Les sluttrapporten her

Les også:

Lovet raske tiltak

I forrige uke presenterte Alexandra Bech Gjørv sin granskingsrapport for formannskapet i Halden.

Granskingen av byggesaksleder Asbjørn Montelius ble vedtatt i mai i år, og kom i stand på bakgrunn av tips til kommunen om mulig korrupsjon knyttet til byggesakslederen.

Granskningsrapporten av byggesakslederen i Halden peker både på formelle feil, rollesammenblanding og involvering i saker med private, økonomiske interesser.

Tirsdag denne uka ble rapporten offentliggjort. og i går ble Montelius suspendert med øyeblikkelig virkning fra sin stilling i kommunen.

Det bekreftet rådmann Gudrun Haabeth Grindaker overfor NRK.

- Vi har fått en granskingsrapport og anbefalinger fra Hjort AS som vi vurderer, og utover det ønsker jeg ikke å si noe mer enn at dette nå er en personalsak, sier Gudrun Haabeth Grindaker til NRK.

Montelius har overfor NRK sagt at han er uskyldig.

Les også:

Varslene

Av granskningsrapporten står det å lese at Varsel nr. 1 kom til kommunen som en anonym, intern varsling.

Varslet besto i et brev med mange kritiske påstander om ulike reguleringssaker som er kjent fra media samt kritikk mot politiske miljøer i kommunen.

I tillegg retter brevet konkrete beskyldninger mot enhetslederen for kommunens enhet for plan, byggesak og geodata. Det er disse beskyldningene granskerne er bedt om å se nærmere på.

Varsel nr 1 peker konkret på tre plan- og byggesaker knyttet til tomter som grenser til Grimsrød gård, som eies av enhetslederens ektefelle.

Sakene ble behandlet og avgjort i 2005 og 2006, og varslene går ut på at enhetslederen skal ha utnyttet sin posisjon i kommunen til å sikre raskere saksbehandling enn normalt, og i ett tilfelle at han skal ha mottatt penger for å sørge for at saken fikk et bestemt utfall.

Varsel nr. 2 ble levert anonymt i postkassen til tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen.

Varselet går ut på at uenighet om en privat regning for utført arbeid i 2007 har medført at enhetslederen sørget for at arkitektfirmaet ble utestengt fra oppdrag for kommunen.

Tipset lyder på at saker som har vært fremmet av arkitektfirmaet har blitt trenert i den kommunale byggesaksbehandlingen, samt at det i deres saker har blitt stilt strengere krav enn overfor andre private aktører.